Delfi kirjutas eile, kuidas Tartu ülikooli (TÜ) teadlased andsid põrmustava hinnangu plaanile muuta konkurentsiseadust. Eilsel riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus eelnõu taas arutati, märgiti, et asjaga tuleb kiiresti edasi liikuda, kuid tõdeti, et kuigi kiirelt seda teha ei õnnestu.

Asi on nimelt selles, et Euroopa Liidus (EL) on vastu võetud direktiiv, mis nõuab liikmesriikidelt, sh Eestilt, et tegeletaks konkurentsiõigusega. Direktiivi eesmärk on luua terves EL-is toimiv konkurentsijärelevalve.