„Me ei saa lähtuvalt oma professionaalsest eetikast toetada eelnõu vastuvõtmist, kuna see ei sobi Eesti õiguskorda, on meie õiguskorda väärastav ja vastuolus meie õiguse aluspõhimõtetega,“ tõdesid justiitsministrile saadetud kirjas TÜ õigusteadlased.

Milles siis asi?