Kallas tunnistas, et valitsus ei jõudnud tänasel istungil kokkuleppele lisaeelarve osas. Ta lisas, et see tähendab, et riigikogu peab tegema lisaistungeid, viidates sellele, et kokkuleppe - kui see ükskord sünnib - peab kinnitama veel ka riigikogu. Kallas sõnas, et siseministeeriumi kärbe on üks põhilisi vaidluskohti. Ta märkis, et siseminister Lauri Läänemetsa tänasel istungil ka ei osalenud, seetõttu ei saanud seda ka arutada.

Delfi kirjutas eile, et Mart Võrklaev ütleb, et miljonikärped on ees kõigis ministeeriumites peale kaitseministeeriumi. Lauri Läänemets sellega nõus pole. Tema meelest võiks julgeoleku tervikuna puutumata jätta.

Kui valitsus plaanis algselt negatiivse lisaeelarve neljapäevaks lõplikult paika panna, siis eile ütles rahandusminister Mart Võrklaev, et selle nädala jooksul seda ilmselt ei juhtu.

Valitsus kiitis istungil heaks päevakorrapunktid 1-5 ning täiendavalt lisati istungile kaks otsust, mis kiideti samuti heaks.

Regionaalminister Piret Hartman lisas istungile tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutavad kohalike omavalitsuste rahastusmudelit. Seadusesse plaanitakse lisada rakendussäte, mille järgi kohaliku omavalitsuse üksusele kaasnev tulubaasi laekumise vähenemine kompenseeritakse kuni 2035. aastani vastava aasta riigieelarve seaduses sätestatud ulatuses.

Eelnõu kohaselt muudetakse KOV tulumaksu eraldamise põhimõtteid. Perioodil 2025–2027 suurendatakse järk-järgult residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%-lt 10,23%-le ja vähendades samal ajal järk-järgult muust tulust tulumaksu 11,89%-lt 10,23%-le. Muudatusega kiireneb tulumaksu laekumise kasv KOVides, kus on eakate osakaal kõrge, ning aeglustub kasv KOVides, kus on kõrgem tööealiste osakaal ja palgatase. Muudatus on riigieelarve neutraalne ning KOVide tulubaas jääb kogusummas samaks.

Seaduse eelnõu kiideti heaks ja saadetakse arutamiseks parlamenti.

Välisminister Margus Tsahkna lisas istungile Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 27. mai 2024. a istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta. Valitsus kiitis Eesti seisukohad heaks.