„Kaja Kallas on avatud NATO peasekretäriks saamisele,“ kirjutas Politico mullu 14. novembril. „Kallase nime mainitakse koridori- ja kohvivestlustes üha enam,“ kirjutas sama väljaanne tänavu 18. jaanuaril, pidades silmas Euroopa Komisjoni välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikohta.

Brüsselis räägitaksegi nii, nagu Politico kirjutab. Eraldi küsimus on, kui palju on vestlusi, kust just Kallase nimi läbi käib. Seda kuidagi kontrollida ei saa, aga loogiliselt võttes aitab Brüsseli ja Washingtoni ühe mõjukama väljaande selline kajastus säärastele spekulatsioonidele hoogu juurde anda. Seega pole imestada, et Tagatoa allikad tunnistavad, et nemadki kuulevad Brüsselis samu jutte.