Läänemets rääkis, et plaanib neljapäeval teha valitsusele ettepaneku kehtestada tagasiulatuvalt alates 13. septembrist ajavahemik, mille jooksul juba Eestis viibivad Venemaa numbrimärkidega autode omanikud peavad auto kas Eestis arvele võtma või riigist välja viima.

Ajavahemik lepitakse Läänemetsa sõnul kokku valitsuses.

„Detailide osas teeme koostööd maksu- ja tolliametiga, kes on sanktsiooni rakendaja, ning transpordiametiga ja meie enda allasutustega,“ rääkis minister.

Eelmisel nädalal otsustasid Eesti eestvedamisel kõik Balti riigid, Poola ja Soome sulgeda riigipiiri Vene numbrimärgiga autodele. Siseminister Lauri Läänemets rääkis toona Delfile, et Euroopa Komisjoni uue sanktsiooni tõlgenduses tuleks autod ka konfiskeerida. Praegu seda siiski tegema ei rutata.