Augusti alguses ütles Viltrop, et maist juulini annetati umbes 41 000 eurot. Ta tõdes, et annetuste hulk on vähenenud peamiselt kahe asjaolu tõttu.

„Nii see lugu, mis kevadel avalikkuse silmis lahti rullus (Johanna-Maria Lehtme skandaal – toim) kui ka tõdemus, et kriisi alguses ongi alati inimeste meeled ärevamad ning soov aktiivselt panustada suurem. On mitmeti ootuspärane, et annetuste hulk ajas väheneb. Samas käib Ukrainas endiselt sõda ning abivajadus on suur, palju suurem kui seda jõuab katta Ukraina ise või iga organisatsioon üksi ja eraldi,“ sõnas Viltrop.