Pevkur sõnas, et nelja omanikuga on kuue kinnistu asjus kokkulepped sõlmitud. „[Need] kuus kinnistut on praegu metsamaad, et nendega oli esimene kokkulepe,“ sõnas ta.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru sõnul on tänaseks tellitud enamuse kinnistute hindamised, kusjuures osade tulemused on käes ja toimuvad nende tutvustamised omanikele. „Mõningad neist on hetkel veel hindamisel. Lisaks on käimas ning ettevalmistamisel täiendavad hindamishankeid, sh võimalikele vahetusmaadele,“ lisas ta.

Metsamaa müügi puhul lähtutakse turuhinnast.

Kuu aega tagasi kirjutas Delfi, et kuigi esimesed hindamised on juba tehtud, valitseb kohalike elanike seas endiselt segadus. Nimelt ei ole nende kinnistuid keegi hindamas käimas ning riigiga suhtlus on olnud kehv.

„Suhtleme pidevalt kõigi maaomanikega, v.a nendega, kellega suhtlemine toimub läbi volitatud esindaja (kaheksat perekonda esindab Nursipalu küsimuses jurist Margus Kurm – E.V). Nende inimeste puhul edastame info otse nende esindajale,“ rääkis Kalmaru toona. Nimelt ei tohi riik otse nende inimestega suhelda, kes on endale esindaja võtnud, suhtlus peab käima esindaja kaudu.

Kalmaru sõnul hakatakse Nursipalu harjutusväljal väljaõppeks vajalike objektide ehitusega pihta siis, kui valitsus on andnud korralduse Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks ning on teinud konkreetseks tegevuseks vajalikud keskkonnamõjude hindamised. „Eelduslikult hakatakse laiendusega otseselt seotud töid tegema järgmise aasta esimeses pooles,“ ütles ta.