Riigikogu valimistel räägitakse ikka 5% valimiskünnisest, mis justkui eemaldab väiksemad erakonnad konkurentsist ja röövib neilt võimaluse oma lubadusi ellu viia. Tegelikkuses tuleb arvesse võtta ka väiksemaid künniseid (2%, 3% ja 4%), mis määravad, kui suure eelarve saab erakond igal aastal oma tegevusteks. „Iga hääl on oluline, sest isegi Riigikogu valimistel künnise alla jäämisel sõltub häältest see, kas ja kui edukalt me saame järgmised neli aastat nähtavad olla ning valija murede lahendamise eest seista,“ räägib Roheliste Tallinna nimekirjas kandideeriv Eero Tölpt.

„Hääl on raisus siis, kui inimene ei hääleta selle erakonna poolt, kes esindab tema maailmavaadet ja kelle poolt tegelikult tahaks hääletada.“

Tölpt jagab murettekitavat vestlust, kus kandidaadi tuttav annaks hea meelega oma hääle talle, kuid valijana on ta küsimuse ees: kas vastab tõele, et kui Rohelised ei ületa künnist, lähevad need hääled näiteks „oravatele“? Eero Tölpt rõhutab, et valija hääl läheb erakonna toetuseks igal juhul. Ka alla 5% künniste ületamine annab erakonnale jõudu juurde kohalike omavalitsuse valimistel parema tulemuse saavutamiseks ja seeläbi suurema mõju järgmistel parlamendivalimistel läbilöömiseks. Iga hääl toetab erakonna loodavat maailmavaadet ja liikmete tehtavaid tegevusi.

Võtame näiteks Eesti 200 eduloo. Viimastel kohalike omavalitsuse valimistel 2021. aastal saavutas erakond Eesti 200 väga hea tulemuse, tänu millele said nad riigilt 100 000 eurot aastas oma tegevusteks. Suurema eelarvega on nad saanud oma sõnumit levitada ja populaarsust kasvatada ning selle tulemusena on ka Riigikogu valimiste eel nende reiting tõusnud.

Vali kohe Eestimaa Rohelised: www.valimised.ee

Strateegilised käigud ei too soovitud tulemust

Kahetsusväärselt on tekkinud olukord, kus valijad ei anna enam hääli erakonnale, kes toetab nende maailmavaadet, vaid hääletatakse hoopis strateegiliselt, et mõni erakond kindlasti valitsusest välja jätta. Esmapilgul võib tunduda loogiline käik toetada oma kõige vihatuma erakonna tugevaimat vastast, kuid Eero Tölpt kinnitab, et sellisel teguviisil pole mingit mõtet: „Hääl on raisus siis, kui ei hääleta selle poolt, kelle poolt tegelikult tahaksid hääletada. Nii ei toeta sa oma maailmavaadet ja kunagi pole ka garantiid, et vastane sinu pingutustest hoolimata valitsust ei moodusta.“ Mäletame, et just nii juhtus möödunud Riigikogu valimistel aastal 2019, kui valimised võitis Reformierakond ja järgmise valitsuse moodustas ikkagi EKREIKE.

Loodusravi eest seisva ja Roheliste maailmavaatega Eero Tölpt, paneb valijatele südamele, et kuna suured erakonnad saavad nagunii valitsusse, on demokraatia nimel eriti oluline, et Riigikogus oleks esindatud võimalikult palju erinevaid erakondi. Ainult see saab tuua riigijuhtimisse värskeid mõtteid ja uut liikumist. Lisaks on Roheliste kandidaadi sõnul aeg tuua valimiskünnis madalamale, et Riigikogus oleks suurema osa rahva maailmavaated esindatud. Näiteks Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on soovitanud riikidele mitte kõrgemat valimiskünnist kui 3%.

Küll aga võib kindlalt väita, et häälte ära jagamine on ajale jalgu jäänud müüt, mis tänapäevastel valimistel enam ei kehti. Samuti tuleks tuua rohkem tähelepanu maagilise 5% valimiskünnise jutule, mis levitab samuti valearusaama väiksematest erakondadest ja paneb valijaid oma huvide vastu hääletama.

Kui sinu maailmavaates on olulisel kohal järgmised teemad:

  • keskkonnahoid;

  • loomakaitse;

  • roheline energia;

  • paindlikum maksusüsteem;

  • õpetajate ja arstide, ka õdede ning hooldajate palgatõus;

  • loodusravi ja teraapiate tunnustamine;

  • otsedemokraatia;

  • kohaliku põllumajanduse toetamine:

  • riiklik ühistransport;

  • impordimaksude kohandamine sisetoodangu toetamiseks;

siis vali kindlasti Rohelised. Sinu hääl – sinu maailmavaate eest!

Eestis toimuvad Riigikogu valimised 5. märtsil 2023. Välismaal on hääletamise õigus nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel, kes on kantud valijate nimekirja.

Elektrooniline hääletamine toimub veebilehel www.valimised.ee 27. veebruarist kella 9.00-st kuni 4. märtsini 2023 kella 20.00-ni.

Vali kohe Eestimaa Rohelised: www.valimised.ee

Jaga
Kommentaarid