Noored saatsid riigikogulastele kirja: kui sa peale valimisi ei jätka riigikogus, kandideeri õpetajaks!

 (16)
Riigikogu avaistung 2014 september
Riigikogu avaistung 2014. aasta septembrisFoto: Ilmar Saabas

Haridusprogrammi Noored Kooli liikmed edastasid täna riigikogu lõpetava koosseisu liikmetele üleskutse kandideerida Noored Kooli programmi ja pühendada järgmised vähemalt kaks aastat oma karjäärist õpetajatööle.

Leiame, et õpetajaamet on sama väärikas ja oluline kui parlamendiliikme oma ja tahame kutsuda riigikogu liikmeid ja avalikkust mõtlema küsimusele, kes on need inimesed, kellel usaldame oma tuleviku kujundamise riigijuhtimises ja kellele tulevaste põlvkondade kujundamise koolis, teatas Noored Kooli vilistlane ja kommunikatsioonijuht Helen Sabrak.

Alljärgnevalt on lisatud riigikogu XII koosseisu liikmetele saadetud kiri:

Austatud riigikogu liige – tule õpetajaks ja inspireeri järgmist põlvkonda!

Kui Sa ei jätka järgmises riigikogu koosseisus, siis palun kandideeri Noored Kooli programmi, et Sinust saaks õpetaja järgmise põlve tegijatele ja liidritele.

Riigikogu liikmena on Sinu vastutusel olnud oluliste otsuste tegemine ning nende selgitamine ühiskonnale. Õpetajaametis on see vastutus veelgi olulisem. Selgitades ja näitlikustades noortele olulisi valikuid ning nende aluseks olevaid väärtusi, inspireerides ja õpetades noori endi elus teadlikke ja õigeid valikuid tegema, on Sul võimalik anda oma panus Eesti tuleviku kujundajate sirgumisse.

Seotud lood:

Noored Kooli programmi valitakse võimekad ja motiveeritud inimesed erinevatelt elualadelt, kes kahe aasta jooksul läbivad põhjaliku õpetaja- ja juhtimiskoolituse ning töötavad õpingutega paralleelselt täiskoormusega õpetajana. Programmi vilistlastest kujuneb haridusliidrite põlvkond, kes panustab positiivsetesse muutustesse Eesti hariduses, toetades sellega visiooni ja eesmärki, et iga laps Eestis saab väga hea hariduse.

Noored Kooli programmi kandideerimisel ei ole vanusepiirangut. Programmi eesmärk on leida üles targad ja pühendunud inimesed, kes pole õpetajaks õppinud ja programmi abil kooli jõudes tooksid Eesti haridusse värsket mõtlemist, usku muutuste võimalikkusesse ja julgust häid ideid ellu viia.

OECD riikides 2013. aastal tehtud TALISe õpetamise ja õppimise uuringu põhjal usub ainult 14% uuringus osalenud Eesti õpetajatest ja 12% siinsetest koolijuhtidest, et õpetajaamet on ühiskonnas väärtustatud. Meie põhikooli ülemise astme õpetajad on võrdlusriikide õpetajaist vanemad, pikema staažiga ja nende hulgas on vähem mehi. Viimase viie aasta jooksul on õpetajaskonna vananemine süvenenud.

Hea riigikogu liige, pakume Sulle võimalust aidata kaasa õpetajaameti maine ja hariduse kvaliteedi tõusule Eesti ühiskonnas. Õpetaja roll ja võimalus Eesti tuleviku kujundamisel on sama oluline kui riigikogu liikme oma. Jätka Eesti elus liidrina, võttes vastutava rolli Eesti tuleviku kujundamisel!

Oma soovist liituda Noored Kooli programmiga anna hiljemalt 8. märtsiks teada kodulehel: http://www.nooredkooli.ee/kandideeri.

Suur tänu riigikogu XII koosseisu liikmena tehtud töö eest!

Lugupidamisega

Noored Kooli osalejad, vilistlased ja meeskond