Maanteeameti ühistranspordiosakonna ametnikud teostasid käesoleva aasta 2. ja 10. juunil järelevalvet Ida-Viru maakonnas Narva linna avalikel liinidel. Mõlemal korral jättis liini nr 41 teenindav ATKO ühissõiduk reisijaid matkinud maanteeameti ametnikud peatusest peale võtmata.

2. juunil ootasid ametnikud Jäähallist Jugla suvilateni kulgenud ühissõidukit Vodava peatuses, kuid kell 11.32 väljuma pidanud buss nr 41 vuhises peatumata mööda juba kell 11.28.

10. juunil ootasid järelevalveametnikud Jugla suvilatest Narva poole liikunud sama liini bussi Peetri platsi peatuses. Ühissõiduk möödus peatusest kell 10.18 ja jättis peatuses ootajad teenindamata. Maanteeamet sedastab oma ettekirjutuses, et riiklikus ühistranspordiregistris peatus.ee avalikustatud sõiduplaani kohaselt oleks ühissõiduk pidanud Peetri platsi peatusest väljuma kell 10.19.

Mõlemal korral saatis maanteeamet Atkole järelepärimise, milles bussifirma saanuks esitada oma versiooni ja vastuväited, kuid ettevõte jättis neile vastamata.

Atkot ootab kuni 6400eurone sunniraha

Ühistranspordiseaduse alusel on vedaja kohustus korraldada sõitjatevedu kinnitatud sõiduplaani kohaselt. "Avalikku ühistransporti peab saama kasutada sõiduplaanis ettenähtud kellaaegadel ja lubamatu on peatuse teenindamata jätmine, kui peatuses ootavad reisijad," kirjutab amet ettekirjutuses.

Maanteeamet juhtis tähelepanu, et riiklikku ühistranspordiregistrisse peatus.ee on liini nr 41 sõiduplaani andmete kandmine ebaõnnestunud, reisijatele on registri erinevates vaadetes sõiduplaani andmed kuvatud ebaselgelt.

Ameti kinnitusel on Atkole korduvalt saadetud märgukirju, tehtud ettekirjutusi ja määratud sunniraha põhjusel, et sõitjatevedu ei ole korraldatud seaduses nõutud korras.

Maanteeamet nõuab ettekirjutuses Atkolt sõiduplaanist kinnipidamist ja hoiatab, et ettevõtte suhtes võidakse kohaldada kohustuste täitmata jätmise eest sunniraha kuni 6400 eurot.

Üks probleem ajab teist taga

Bussifirma Atko on kurikuulsust kogunud pikka aega kestnud probleemidega. Ka tänavu on nimekiri pikk.

Eelmisel nädalal Kloogaranna maanteel juhtunud liiklusõnnetuse põhjustas Atko bussijuht, kes sõitis otsa tee ääres seisnud veokile. Õnnetuses sai kannatada 26 inimest.

Tänavu mai algul jäi Keilas vahele Atko bussijuht, kes oli töö ajal purupurjus. Bussis viibis sõiduki peatamise hetkel 20 inimest. Kahtlase sõidustiiliga juhist teatasid nii bussis viibinud reisija kui ka kaasliikleja, kes nägi, et bussijuht eiras punast foorituld.

Mai lõpus karistas Harju maakohus kümne arestipäevaga juhikaardita Atko bussijuhti, kes ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ega olnud läbinud vajalikku autojuhi ameti- ja täiendkoolitust.

Tänavu aasta alguses tuli Harku vallas reidi käigus ilmsiks, et suur osa Atko koolibussidest ei vasta nõuetele. Lapsi vedanud sõidukitel olid kas siledaks kulunud rehvid, vigane pidurisüsteem, katkised turvavööd või avanematu avariisüsteem.

Teada on, et mitmed bussid vajusid talvel kraavi. Toona toodi põhjuseks kehvad ja libedad teeolud.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus (ÜTK) otsustas mitmete rikkumiste tõttu bussifirmaga ennetähtaegselt liinilepingu lõpetada nii et Atko ei teenindaks enam Harku valla ja Harjumaa läänesuuna bussiliine.

Raskete rikkumiste tõttu algatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium aasta alguses Atko osas haldusmenetluse. Kuigi menetlusest täpsemalt rääkida ei saa, ütles ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel, et seesuguste rikkumiste alla lähevad näiteks juhi sõidu- ja puhkeaja rikkumised ning kui ettevõtja või bussijuht laseb kehvas seisus sõiduki liinile. Haldusmenetlus võib päädida bussifirma tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega.

Ettevõte jäi vaatamata mitmele katsele kommentaarideks kättesaamatuks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid