Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis heaks kodukorra muudatused, mis võimaldaksid Venemaa delegatsioonil naasta pärast Krimmi okupeerimist kehtestatud keelu järel. Juba homme toimub hääletus Venemaa delegatsiooni mandaadi taastamise üle. "Venemaa mandaadi taastamine sellises olukorras ja sellisel viisil ei ole paraku kooskõlas Euroopa Nõukogu väärtustega ja ei teeni Euroopa huve," ütles Reinsalu.

Olukord, mis ajendas ENPA otsust piirata Venemaa hääletusõigust pärast Krimmi annekteerimist, pole Reinsalu sõnul muutunud. "Venemaa agressiooni tõttu on Ukrainas hukkunud üle 13 000 inimese, Venemaa jätkab selgelt konflikti eskaleerimist, Venemaa hoiab endiselt vangistuses Mustal merel kinni peetud Ukraina meremehi," rõhutas välisminister.

Venemaa soovimatust järgida Euroopa Nõukogu väärtusi näitab Reinsalu hinnangul ilmekalt ka riigiduuma teade Venemaa ENPA delegatsiooni moodustamise kohta. Delegatsiooni kuuluvad väidetavalt ka isikud, kes on kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. "See on ilmselge provokatsioon. Euroopa Nõukogu liikmena on Venemaa viimase aastakümne jooksul rünnanud kahte teist Euroopa Nõukogu liiget," toonitas Reinsalu.

"Kuigi see on ebatõenäoline, loodan siiski, et ENPA lükkab homme tagasi ettepaneku Venemaa delegatsioonile volituste andmiseks. Venemaa parlamendi delegatsiooni naasmine ENPA-sse ilma assamblee resolutsioonides sätestatud tingimusi täitmata saadab täiesti vale signaali ajal, mil Venemaa jätkab Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist, sealhulgas Krimmi ebaseaduslikku anneksiooni," ütles Reinsalu. "Peame olema kindlameelsed, kui üks liikmetest rikub reegleid, rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Eesti jääb alati nende põhimõtete eest häälekalt seisma."