Soomlaste lahtunud Eesti külastamise huvist kirjutanud Helsingin Sanomate uudis tipnes Tallinna käsitööettevõtja Elfi Pilsi palvega: „Tulge, soomlased, tagasi – pole viga, kui ollakse purjus.”

Ilta-Sanomate lugejad juhtisid aga tähelepanu sellele, et kõik ei reisi sugugi alkoholi järele.

Ilta-Sanomat küsis lugejatelt, mis paneks soomlasi Eestisse reisima või kas üldse miski paneb.

Vastustes tehti Eesti täielikult maatasa. Kui nende põhjal peaks otsustama, kas Soome lahe alla on tunnelit vaja, oleks vastus, et mitte mingil juhul, pigem oleks vaja müüri ja veekahureid.

Valdav enamik vastajatest suhtus Eestisse äärmiselt kriitiliselt. Tänapäeva Eesti on nende jaoks kallis (hinna poolest) maa, kus elab kõrk rahvas.

Lisaks sellele on Tallinn „nii nähtud”.

Soome lahe keskele on tõusnud ka keelemüür. „Soome keelt ei taha keegi osata,” avaldas üks vastaja kahetsust, kuigi tunnistas, et nooremad eestlased ilmselt soome keelt ei oskagi.

Lisaks „kõrgile” on Eesti teenindus vastajate arvates „üleolev” või „eemaletõukav” või „pahur” ning „soomlastesse suhtutakse allaheitlikult”.

Üks vastaja ütles, et „isegi soomlased on nende kõrval viisakad”.

Mitmed vastajad pidasid Eesti teeninduskultuuri Nõukogude Liidu omaks.

„Eesti on juba liiga kallis. Läti on veel soodne, nii et ennem sinna,” kirjutas üks vastaja.

Järgmisesse vastusesse kontsentreeritud sõnum oli teiste soomlaste hulgas väga populaarne: „Eestlased on juba mitmed aastad suhtunud soomlastesse üleolevalt, teenindus restoranides on kõrk, ülehinnatud, nii et pole ime, kui turistid on kadunud.”

Ka järgmine hinnang oli populaarne: „Eesti ise hävitas oma turismituru, mõttetud hinnad, kohati ebasõbralik teenindus.”

Kohtas ka sarkasmi: „Pahur teenindus ja kõrged hinnad on hea konkurentsieelis.”

Teenindust nimetati veel „kõrgiks ja kalliks” ning „ülbeks ja halvaks”.

Eesti turvalisuse kohta öeldi „veidi nii ja naa” ning kirjutati, et turistid langevad kergesti varguste ohvriks, kuigi ei olda isegi purjus. Vastajate sõnul „kuritegevus vohab”, liiklus on ohtlik, Tallinna taksod petavad ja tänavatel liiguvad narkomaanid.

Väike vähemus Ilta-Sanomate küsitlusele vastanutest oli seda meelt, et Eesti on endiselt tore turismimaa, eriti väljaspool Tallinna.