Riigikogu infotunnis soovis reformierakondlane Arto Aas teada, kas on eetiliselt õige selline olukord, kus Sarapuu ja tema perekonnaliikmed, äripartner ja väimees Margo Tomingas on Keskerakonna suurannetajad.

Ratas leidis, et korruptsioonil kohta ei ole ning lisas, et Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi järgi on Eesti riikide tabelis 22. kohal.

Aas kordas küsimust ning meenutas Ratasele juba varemgi meediast läbi käinud fakti, et Arvo Sarapuu ja tema pereliikmed on registreeritud ettevõtete juhtkondades – samad aadressid, samad nimed, terve võrgustik.

"Te olete ise olnud Tallinna linnapea. Olete Keskerakonna Tallinna piirkonna juhtimise juures väga lähedal ja pole võimalik, et sellist skeemi on pealinnas võimalik punuda ilma teie või Keskerakonna juhtkonna teadmata. See peab olema konkreetne juhtum teile teada ja te olete ka ise öelnud, et asjad ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad. Ma annan teile veel kord võimaluse öelda, mida te arvate konkreetse juhtumi kohta ja mida te olete ette võtnud, et selline korruptsiooniohtlik olukord Eesti Vabariigi pealinnas lõpeks," sõnas Aas.

Selle peale kostis Ratas, et Aas ei peaks teda isiklikult süüdistama. "Kui teil on need süüdistused, kui teil on kas või üks gramm teada, et ma olen kuidagi seotud mingisuguse korruptsiooniga antud näite puhul, mida te toote, siis palun tooge see välja. Ärge niisama neid süüdistusi pilduge," ägestus peaminister. Tallinna asjadega tegelemiseks soovitas Ratas Aasal sügisel KOV valimistel kandideerida.

Aas sõnas selle peale, et ootab peaministri eetilist hinnangut sellele konkreetsele juhtumile. "Mina ei tööta prokuratuuris, politseis ega kohtus, mina ei anna hinnanguid. Minu kui opositsionääri roll ongi teada saada tõde ja seda, mida teie olete teinud sellise olukorra lahendamiseks." sõnas Aas.

Ratas kommenteeris vastu, et kui Aasal on süüdistusi tema kohta, siis tuleks see välja tuua. "Ärge visake neid süüdistusi niisama siia õhku. Ma usaldan Eesti õiguskaitseorganeid, Eesti õigussüsteemi. Kohalikud omavalitsused on päris tugeva kontrolli ja järelevalve all. Punkt üks, kõigepealt riigikontroll. Riigikontroll teostab riigi raha ja riigi vara kasutust, mis on kohalike omavalitsuste kasutusse antud, selle õiguspärasust ja otstarbekust. Punkt kaks, õiguskantsler teeb järelevalvet valla ja linna õigusloovate aktide vastavuse üle Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele toetudes. Punkt kolm, kaitsepolitsei kontrollib kuut suurimat Eesti linna. Punkt neli, maavanema järelevalve, lisaks loomulikult valijate järelevalve. Kui te küsite minu hinnangut korruptsiooni kohta, sh Tallinna linnas, on see igatpidi tauniv. Korruptsiooni ei tohi üheski omavalitsuses, sh pealinnas, olla".

Kui hiljem küsis vabaerakondlane Andres Herkel Kalev Kallo kohta käivate süüdistuste kohta, vastas Ratas taas, et "riigikogu ei ole see saal, kuhu tuleb tuua ühe omavalitsuse või Tallinna Linnavolikogu küsimusi."