„Sellest, et keegi arvab, et Savisaar võib olla nii raskelt haigestunud, et tema kriminaalasja edasi menetleda ei saa, ei ole põhjust teha järeldust, et selline on ka Savisaare enda plaan. Kuid tõepoolest, parandamatult raskelt haigestumise puhul on prokuratuuril võimalik kriminaalmenetlus lõpetada, ütles Delfile Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter

Selleks, et süüdistatav saaks vabastuse, peab haigestumine Ginteri sõnul olema selline, et paranemist enam ei prognoosita. Haigus peab olema niivõrd raske, et selle tõttu pole süüdistatav võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Kui on piisav alus kahtlustada, et süüdistatava tervislik seisund on oluliselt halvenenud, siis selle, kas tervislik seisund võimaldab kohtupidamist ja karistuse kandmist, annavad oma arvamuse arstid. Nende arvamust arvestades otsustab prokuratuur menetluse jätkamise või lõpetamise.

Eestis on Ginteri sõnul selliseid vabastusi ette tulnud harva. „Juhul kui süüdistatav on nii raskelt ja parandamatult haige, et ta ei ole võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma, siis prokuratuuri poolt kriminaalasja lõpetamise järel tema suhtes kohtulikku menetlust ei tule kunagi“.

Juhul kui raskelt ja parandamatult haigestumine toimub pärast kohtus süüdi mõistmist ning karistuse mõistmist, siis on samuti võimalik isik karistuse kandmisest vabastada. (KarS § 79)

Kindlat kriteeriumit pole
Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ütles, et tervisega seotud küsimused otsustatakse menetluse käigus ja kohtuistungil. „Kohtuistungeid või menetlustoiminguid on teatud juhtudel võimalik arstitõendi alusel edasi lükata, kuid see ei tähenda üldjuhul, et inimene on menetlusest täiesti vabastatud. Menetlustoiming või kohtuistung lükatakse lihtsalt tervisliku seisundi paranemiseni edasi,“ sõnas Tuulik.

Seda, kas süüdistatav on võimeline menetlusel osalema, otsustatakse Tuuliku sõnul igal konkreetsel juhul eraldi. „Pole ühte kindlat kriteeriumi, millise tervisliku seisundi puhul inimene ajutiselt vabastatakse ja millise puhul mitte. Statistikat, kui tihti inimesi tervislikul põhjusel vabastatakse, eraldi kogutud pole“.

Jaanuarikuus kirjutas ERR, et Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar võib tervislikel põhjustel kohtupidamisest Harju maakohtus pääseda.

Tõenäoliselt tõuseb küsimus Savisaare (66) tervislikust seisundist päevakorda eelistungitel. Kuna terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, siis käsitleb kohus neid kinniste uste taga ja avalikkusele selle kohta teavet ei anta.

Juhul, kui kohus leiab, et Savisaarele tehtavast või tehtud terviseekspertiisist tulenevalt ei ole tal antud hetkel võimalik kohtupidamises osaleda ja võimalikul süüdimõistmisel karistust kanda, siis tema suhtes menetlus lõpetatakse.
Samas jääb sellisel juhul alati võimalus, et kui tema tervislik seisund peaks muutuma, siis saab menetluse uuesti avada. Kohtul on võimalik ka tema materjalid kriminaalasjast eraldada ja tema üle kohtupidamine peatada.

Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs sel teemal kommentaari ei andnud.

Harju maakohus määras detsembri keskel Savisaare ja tema kaassüüdistatavatest ettevõtjate kriminaalasja esimese eelistungi 16. veebruarile. Eelistungil lahendab kohus võimalikke taotlusi ja määrab kohtuistungite ajakava. Kriminaalasja arutab kohtunik Anne Rebane.

Kriminaalmenetluse seadustik
§ 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud
(1) Kriminaalmenetlust ei alustata, kui:
6) kahtlustatav või süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma;
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]
§ 200. Kriminaalmenetluse lõpetamine kriminaalmenetlust välistava asjaolu ilmnemisel
Kui kohtueelses menetluses ilmneb käesoleva seadustiku §-s 199 nimetatud asjaolu, mis välistab kriminaalmenetluse, lõpetatakse menetlus uurimisasutuse määruse alusel ja prokuratuuri loal või prokuratuuri määrusega.

Karistusseadustik
§ 79. Karistuse kandmisest vabastamine isiku parandamatu haiguse tõttu
(1) Parandamatult rasket haigust põdeva isiku võib kohus karistuse kandmisest vabastada. Seejuures arvestab kohus toimepandud kuriteo asjaolusid, süüdlase isikut ja haiguse iseloomu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid