"President Ilvest sõidutatakse ametijärgselt sõidukiga Mercedes-Benz V 250, hanke võitjaks ehk lepingupartneriks Silberauto," ütles presidendi kantselei avalike suhete osakonna juhataja Piret Pert Delfile.

Summa suurus on lepingu kohaselt 776,77 eurot pluss käibemaks kuus ning see sisaldab liiklus- ja kaskokindlustust, asendusautot, kindlustusjuhtumite käsitlust ja 24-hädaabiteenust vastavalt riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

Lisaks autole näeb presidendi ametihüve seadus ametist lahkunud presidendile ette bürooruumid.

Hüved tulenevad Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse paragrahvist 8 (1). Paragrahvi lõike 2 alusel makstakse pärast presidendi ametivolituste lõppemist lisaks ka presidendi abikaasale tasu, mille suurus on 20 protsenti presidendi ametipalgast kuni abikaasa surmani.

.