Juba 2008. aastast koguvad Eesti liikluskindlustajad liiklusõnnetuste toimumiskohtade infot, tuginedes geograafiliste koordinaatidele. Nüüdsest on andmed kaardirakenduse kujul kõigile huvilistele kättesaadav. Vaata Eesti liikluskindlustuse fondi saadetud kaardirakendust siit

Kaardirakendus näitab ära liiklusohtlikud paigad ning selle, millised õnnetused seal toimuvad. Liiklusohutusega tegelevatele ametkondadele on õnnetuste asukohaandmed kättesaadavad olnud juba mõnda aega ning praeguseks on infot kasutatud nii teede projekteerimise, liiklusjärelevalve kui ka muude liiklusohutusega seotud tegevuste tarbeks.

Kaardirakenduses kuvatavad asukohaandmed pärinevad liikluskindlustuse registrist ning tegemist on maailmas ainsa omalaadse toimiva süsteemiga. Kui inimvigastatutega liiklusõnnetuste toimumiskohti kaardistatakse paljudes riikides üsna täpselt, siis Eesti on ainus riik, kus sellist infot ka varakahjuga liiklusõnnetuste kohta süsteemselt ja üleriigiliselt kogutakse.