President Ilves tõi oma kõnes välja mitmeid julgeid julgeid avaldusi, näiteks: "Tõsi, suur, ehk isegi murranguline aeg ja suured teod vajavad inimesi, kes tahavad, oskavad ja julgevad võtta vastutust."

Kõige jõulisemad mõttekäigud olid aga põgenikekriisi kohta. "Pole mõtet targutada, et õigel ajal jäeti õiged otsused tegemata. Praegu seisame koos teiste eurooplastega fakti ees. Lahenduse leidmine on raske, aga siiski vajalik," ütles president Ilves.

"Euroopa Liidu välispiir tuleb pidama saada. Kogu Euroopa peab olema valmis sellesse panustama. Kui me hakkama ei saa, siis maksame selle eest vaba liikumisega Euroopa sees, õigusega, mida peame loomulikuks," lisas ta põgenikekriisi jätkuks. "Ma kardan, et praegune pagulaskriis võib viia Euroopa Liidu – Eesti turvalisuse ja julgeoleku ühe samba – lagunemiseni."

President rõhutas ka Eesti inimeste tähtsust ja panust. "Igaüks meist loeb, ja meile peab korda minema igaühe käekäik. Me ei tohi leppida mitte ühegi kaotsi läinud inimesega. Iga edukalt lõpetatud eesti keele õpe, iga puudega inimesele tekitatud ligipääs, iga edukalt ümberõppinud ja uue töökoha saanud töötu on meie kõigi võit."

Kriitikat jätkus ka valitsuse ning riigikogu suunal. "Loodetavasti räägin paljude eest ja nimel, kui palun valitsusel ja Riigikogul tegeleda pigem edasiviivate ideedega kui üksteisele ära panemisega."

Täispikkuses presidendi kõnet loe SIIT.