Õpetajate streik

Üleriigiline streik toimus 7.–9. märtsil 2012. Vastavalt õpetajate otsustele kohtadel toimus streik haridusasutustes üks kuni kolm päeva. Streik oli üleriigiline, hõlmates õpetajaid kõigis maakondades. Streigi ajal korraldasid sellest osavõtjad pikette ja miitinguid. Streigist osales 16 000 koolmeistrit, neist enam kui 4000 Tallinnast. Haridustöötajate liidu nõue oli, et õpetajate töötasu atesteerimisel omistatud ametijärkude kaupa tõstetaks palka üleriigiliselt 20 protsenti ja noorempedagoogi palga miinimummäär ulatuks 729,82, pedagoogil 772,85, vanempedagoogil 883,28 ja pedagoog-metoodikul 1066,66 euroni.

Õpetajate streik

Toimetaja soovitab: