kooseluseadus

XII Riigikogus 2014. aasta 9. oktoobril vastu võetud ja samal päeval Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt väljakuulutatud seadus, mille jõustumisel saaksid Eestis elavad täisealised paarid abiellumise asemel notari juures ametlikult registreerida oma kooselu läbi kooselulepingu sõlmimise. Et seadus on sooneutraalne, on see ka esimene seadus Eestis, mis laiendab samasooliste paaride õigusi nii, et need sarnaneksid abielule laienevate ja sellest tulenevate õigustega; samuti on see esimene niisugune seadus endise NSV Liidu territooriumi riikide seas. Muude takistuste puudumisel jõustub seadus 1. jaanuaril 2016.