KaPo

Kaitsepolitseiamet on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

KaPo