Kaitsepolitseiamet (Eesti)

Kaitsepolitseiamet on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Kaitsepolitseiamet (Eesti)

Viited: