Higgsi boson

Higgsi boson on hüpoteetiline elementaarosake, mida ennustab osakestefüüsika standardmudel. Osakese olemasolu ennustas esimesena Peter Higgs.
See kuulub elementaarosakeste klassi nimega bosonid, mida iseloomustab täisarvuline spinn. Higgsi väli on kvantväli, mille väärtus ei ole null ja mis täidab kogu ruumi. See seletab, miks on sellistel osakestel nagu kvargid ja elektronid mass. Higgsi boson on Higgsi välja ergastatud olek.

Higgsi boson

Viited: