Töö tähenduslikkus: inimesi motiveerib meeskond ja paindlikkus, palk on vähem oluline


Inimestel on hea töötada organisatsioonis, kus neid koheldakse ausalt ja võrdselt, kus on selge ja tugev juhtimiskultuur ning neile pakutakse paindlikku töötamise võimalust.
Inimestel on hea töötada organisatsioonis, kus neid koheldakse ausalt ja võrdselt, kus on selge ja tugev juhtimiskultuur ning neile pakutakse paindlikku töötamise võimalust. CV Online

Kolm kuud kestnud ning töö tähenduslikkusest rääkinud ja seda uurinud sotsiaalkampaania „Mina tean“ lõppes ning andis teadmise, et inimeste jaoks peitub tõeline motivatsioon heas meeskonnas ja töö(aja) paindlikkuses, vähem oluline on palk ning enim kõigub juhi rolli tähtsus kandideerimise, töötamise ja töölt lahkumise käigus.

Kampaania käigus koguti inimeste mõtteid töötamise põhjuste kohta nii lugude, leedstendide kui ka küsitluse abiga. Tulemused erinesid veidi sõltuvalt sellest, kas tegemist oli anonüümselt jagatud mõtetega või olid need kirja pandud meeskonna keskel olles. Palga olulisust märgiti julgemalt anonüümses küsitluses, aga jäeti mainimata „Mina tean“ teatepulga aktsiooni juures, kus pandi põhjuseid kirja koos meeskondadega. Anonüümse küsitluse käigus oli ülekaalukalt esimene töötamise põhjus toredad kolleegid (55,6%). Teine põhjus oli sobiv asukoht (48%) ja kolmas paindlik tööaeg (48%). Palk oli küsitluse tulemustes alles viiendal kohal, kuigi see on endiselt esimene ja peamine põhjus, miks töökohti vahetatakse ja miks inimesed tööd teevad.

Samuti andis küsitlus kinnitust, et inimestel on hea töötada organisatsioonis, kus neid koheldakse ausalt ja võrdselt, kus on selge ja tugev juhtimiskultuur ning neile pakutakse paindlikku töötamise võimalust. Nõrka juhtimist ja ülekoormusest põhjustatud stressi on toodud esile lahkumise põhjusena. See on otseses seoses inimeste rahuloluga tööl. Samuti mõjutab see otseselt ka inimeste jaoks kõige olulisemat töökoha valiku põhjust – head sisekliimat ja toredaid kolleege.

„Sotsiaalkampaania andis meile võimaluse tõsta Eesti ühiskonnas üles teema, mida seni väga käsitletud ei ole – inimeste teadlikkus oma töö mõjust ja tähenduslikkusest. Üsna lihtsalt osatakse seletada, mida tehakse tööalases rollis. Oluliselt vähem aga selgitada, miks on see töö oluline. Kui inimesed ei tunne ennast ja oma vajadusi, ei tea täpselt, miks nad kuhugi kandideerivad või kindlat tööd teevad, siis on töömotivatsioon üsna õrna niidi küljes.

Kampaania eesmärk sai täidetud

„Oleme CV-Online’i meeskonnaga veendunud, et läbimõeldud töömotivatsioon on osa töölt saadavast õnnetundest ja loomulikult on oluline roll ka organisatsiooni juhtimiskompetentsil. Liialt palju tundub, et paneme rõhku protsessidele, selmet töötada inimestega, kes protsesse ellu viivad. Kui seame olulisele kohale inimeste rahulolu ja oma töö mõistmise, siis usutavasti saame peagi öelda, et oma tööga rahulolematuid on vähemalt kaks korda vähem, kui seda on praegu,“ kommenteeris CV-Online’i turundusjuht Maris Viires.

Sotsiaalkampaania jõudis mitme tuhande inimeseni nii Instagrami, Facebooki, kampaanialehe, tänavareklaami ja „Mina tean“ leedstendide abil. „Mina tean“ teatepulga aktsiooni eesmärk oli jõuda viie nädalaga 40 ettevõttesse üle Eesti ja mõjutada seeläbi vähemalt 5000 meeskonnaliiget. Selle eesmärgini jõuti!

„Küsitluse abiga jõudsime 900 inimeseni ja saime esimese pildi nende motivatsioonist. Ent teatepulga aktsiooniga jõudsime 40 ettevõttesse, kus teemat hoiti päevakorras kaks kuni neli päeva. Neis ettevõtetes arutati koos meeskonnaga, mis motiveerib inimesi nende organisatsioonis töötama ja just seda tööd tegema. Meie eesmärk oli sel korral pigem teema tõstatamine ja probleemi tajumine. Edasi saame mõelda juba järgmiste konkreetsemate sammude peale, mida on vaja teha, et inimesed oleksid teadlikumad ja motiveeritumad kandideerijad ja meeskonnaliikmed. Olgu selleks seminarid, koolitused, artiklid, isiksusetestid või uut moodi kandideerimisvorm,“ kommenteeris CV-Online’i turundusjuht Maris Viires.

Teatepulga kampaaniast võttis osa mitu Eestis tuntud tööandjat. Nende seas näiteks LHV Pank, Nefab, MyFitness, Apollo, Salvest, Rimi, Bolt, Cleveron, DPD, Tallinna Sadam, Tagasi Kooli, Asendusõpetajate programm, Kiusamisvaba kool, Integratsiooni Sihtasutus, ISS, Admiral Markets ja paljud teised.

Vaata järele CV-Online’i turundusjuhi Maris Viirese ülesastumist saates “Õhtu” (alates 21.55) SIIT!