Õigusbüroo aitab ettevõtja probleemid lahendada kohtuta


Õigusbüroo aitab ettevõtja probleemid lahendada kohtuta
InvestÕigus

Ärimaailma seaduste valdkond on väga lai alustades töö- ja konkurentsiõigusest ning lõpetades võlaõigusseadusega. Sageli pole ettevõtetel finantse või otsest põhjust juristi palkamiseks ning tekkivad probleemid püütakse lahendada jooksvalt.

Otstarbekam oleks sõlmida leping õigusabipartneriga, kes ennetab ja lahendab probleemid juba eos, soovitavad professionaalset õigusabiteenust pakkuva InvestÕigus OÜ juristid.

Õigusabipartner on ettevõttele samasugune abiline nagu inimesele perearst, aidates leida lahendusi nii pisematele kui ka suurematele muredele. Tõsi, õigusteenust pakuvad ka advokaadibürood, kuid nende hinnad on õigusabibüroodega võrreldes kõrgemad ja ootejärjekorrad ei pruugi olla eriti lühikesed, sest advokaadid tegelevad tavaliselt väga mahukate ja pikkade protsessidega.

Õigusalastele teemadele hakatakse tavaliselt mõtlema siis, kui probleem on juba käes. Tegelikkuses peaksid ettevõtjad ette mõtlema, kuidas võimalikke takistusi ennetada, et vältida pikki ja kulukaid kohtuprotsesse. Parim võimalus enese kaitsmiseks on kaasata professionaal, kes vaatab üle kõik lepped ja dokumendid, suhtleb vajadusel erinevate pooltega ning annab nõu nii töö-, müügi- ja ostulepingute, ettevõtte laienemisplaanide ning hankedokumentide osas. Pigem kulutada ennetavalt tund-kaks juristi juures ja maksta talle 75 eurot, kui kulutada hiljem kohtus tuhandeid eurosid kehvasti koostatud või koostamata jäänud dokumendi pärast.

Kuidas kaitsta end võlgnike eest?

Üks levinumaid probleeme, mis ettevõtjaid kimbutab, on laekumata arved. Paljud raamatupidajad usuvad linnalegendi, et kui arve maksetähtajast pole 45 päeva möödunud, ei tohi sellega midagi ette võtta. See pole õige – maksmata arvetega peab tegelema kohe, kui tähtaeg on juba kasvõi ühe päeva võrra ületatud. Arvetel on ka aegumistähtaeg ning tagantjärele on oma raha alati palju keerulisem kätte saada.

Et vältida ebameeldivaid situatsioone saamata jäänud raha kujul, peab olema kodutöö hästi tehtud: uurige põhjalikult partneri tausta, sõlmige seaduse ees vettpidavaid lepinguid, püüdke saada informatsiooni, miks on arve maksmata, millised on võlgniku sidemed teiste ettevõtetega ja tema kohustused riigi ees. Kui saate võlgnikuga tasumise teemal jutule, peab sellest olema kirjalik tõend. Ja kui ähvardate võlgnikku kohtuga, siis ärge jätke seda tühjaks lubaduseks. Ja mis saab siis, kui olete saanud kohtult kätte otsuse? Siingi abistab teid õigusabipartner, kes aitab suhelda kohtutäituritega ning jälgida täitemenetlust.

Sarnaselt ettevõtetele on võlgnikud kõige suurem mure ka korteriühistute jaoks. Erinevus seisneb selles, et ühistu juhatuse liikmetel on naabritega igapäevane side ning keegi ei taha tekitada vastuseisu naabrite vahel ja panna kaalule häid suhteid. Enamasti hakkavad asjad liikuma, kui probleemi kaasata kolmas osaline, näiteks jurist. Korteriühistutele õigusteenust pakkuvatel büroodel on võlgnike ja nõuetega palju kogemusi ning saavad kindlasti aidata enne, kui võlad liiga suureks paisuvad või heanaaberlikud suhted rikutud saavad.

Veel üks levinumaid probleeme seondub ehitajate ja renoveerijatega. Enamik ehitusalased küsimused on tegelikult lahendatavad enne kohtusse jõudmist, kuid selleks tuleb kaasata teemasse õigusabibüroo. Kõige parem oleks teha leping õigusabibürooga nende teenuste kasutamiseks juba enne lepingute koostamist ja allkirjastamist, sest siis saab jurist järgida kogu protsessi ja lepingute täitmist algusest peale.

Kõige mugavam õigusabiteenus on leping õigusabipartneriga

InvestÕigus pakub ettevõtetele, mittetulundusühingutele, korteriühistutele ja eraisikutele lepingut, mis sisaldab õigusabiteenust võlaõiguse ja lepinguväliste võlasuhete, tööõiguse, täitemenetluse, äriõiguse, kindlustusõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse, kriminaalmenetluse ja väärteomenetluse vallas ning lisaks personaalset juristi ja kindlaid tunde tasuta konsultatsioone. Õigusabipartner aitab sõlmida koostööleppeid ja töölepinguid, koostada alusdokumente ning pakub võimalust võlgade ja maksmata arvete refinantseerimiseks ning faktooringiks. Ehk kui ettevõtjal on tõestatav sissenõutav arve, ostab InvestÕigus selle ära ning tegeleb ise nõudega edasi.

Leping õigusabipartneriga on rahaline kokkuhoid, sest partneri tasu on kuupõhiselt fikseeritud ning õiguspartner teeb probleemide lahendamiseks ja ennetamiseks ära mitme osalise ehk nii advokaatide, juristide kui ka inkassofirma töö. Vajadusel suhtleb partner kohtu, kohtutäiturite, ehitajate ja muude osaliste ning ametkondadega. Abi saab nii põhikirja, dokumentatsiooni, võlgnike, lepingute kui ka seadusandluse teemal. InvestÕigus pakub oma klientidele täispaketiteenust, mis annab õiguse saada õigusabi nii kohapeal kui ka telefoni teel igal ajal, samuti võimaluse osaleda erinevatel teemalistel koolitustel.

Büroo poole võivad pöörduda abi saamiseks oma murede ja küsimustega nii ettevõtte juhatus kui ka töötajad, samuti korteriühistu elanikud, sest nendevaheliste vaidluste korral on õigusabibüroo ülesanne olla vahendaja rollis ning leida pooli rahuldav kokkulepe.

Korteriühistute abistamiseks on InvestÕigus loonud veebilehe www.korteriyhistu.net, kust saavad infot, abi, lepingute ja koosolekukutsete põhjasid kasutada ühistud, kuid mis areneb edaspidi ka ettevõtetele vajalikuks dokumendikeskkonnaks.

Kohtuasjades on tavainimeste jaoks väga palju nüansse, õigusalaseid aspekte ja termineid, mida on keerukas juristihariduseta hallata. Miks ajada asi keeruliseks ja kulukaks, kui koos partneriga saaks selle ajada korda kohtu ja hagideta?

Rohkem infot juriidiliselt korrektsest asjaajamisest leiab InvestÕiguse kodulehelt.