Lumehelbekeste generatsioon on tööturgu vallutamas: mida see tähendab tööandjale?


Lumehelbekesed tööotsingutel.
Lumehelbekesed tööotsingutel.CV Online

Lumehelbekesed ehk Z-generatsioon on vallutamas tööturgu ja mis seal salata, nende töö tegemise motiivid ja käitumine on veidi teistsugune võrreldes nendega, kes on enne neid tööturul toimetamas.

Olenemata vanusest ja soost saab öelda, et kõik praegu tööturul olevad inimesed sooviksid töötada paindliku tööajaga, panustada tasakaalukalt nii eraellu kui ka tööellu, saada tööandja võrdse ja ausa kohtlemise osaliseks ning teenida selle kõige eest ka motiveerivat töötasu. Usutavasti räägime tänapäeval nendel teemadel aina rohkem noorema generatsiooni kontekstis, sest tööturult on hetkel – ja järgmised kümme aastat kindlasti – puudu vähemalt 6000 töökätt.

Sama kõrge suremus, kuid oluliselt madalam iive mõjutab meie tööturgu ja majandust. See sunnib meid vaatama otsa kogu tööturu väärtuspakkumisele. Tööandja peab praegu end märksa rohkem painutama kui varem. Ja seda sellepärast, et vana käitumisega head tulemust enam ei saa. Tagasisidet on inimestelt alati küsitud, kuid nüüd näeme, et seda tagasisidet on päriselt vaja kuulata ja rakendada.

Lumehelbekesed tööotsingutel. CV Online
Seotud lood:

Lumehelbekeste pealetulek tööturule on mitmesuguse mõjuga

Näeme, et selle Z-generatsiooni, või hellitavalt lumehelbekeste kodu- ja koolikeskkond on olnud praegusega võrreldes teine – nad julgevad märgatavalt enam seista oma vajaduste eest, öelda välja kartmatult oma mõtteid, võtta riske ning mitte muretseda nii väga homse pärast. Elatakse rohkem hetkes ja lastakse elul end kanda. Julgus eksida ja sellest õppimine on elementaarne. Hirmu eksimise ees nooremal generatsioonil pole, sest nii meie haridusüsteem kui ka startupilik mõtteviis ütlevad, et eksides õpid kõige paremini. Kohati võib see tänapäeva tööandjale mõjuda süüdimatusena, kuid reaalsuses on ehk tegemist ennast säästva targa käitumisega.

Tööandjad kaebavad sageli, et noored tööturul ei pea kokkulepetest kinni – hilinevad tööle ja kohtumistele, tegelevad töö ajal tööväliste tegevustega ja nii edasi. Kõige paremini aitaks ehk nende tegevuse või tegemata jätmise mõju tagasi peegeldamine ja võimalus lasta neil endal lahendus välja pakkuda. Meil on vaja võtta teadlikult aeg, et harida ja kasvatada noort tänapäeva tööturu jaoks. Nii tänamatu, kui see kohati ka ei tundu, aitab kõige paremini kohene rääkimine, olukorra mõtestamine, mõju näitamine ja töö tähenduslikkuse leidmine ühiselt.

Lumehelbekesed tööotsingutel. CV Online

Uuele generatsioonile on töö elustiil

CV-Online’i värbajad on ka täheldanud, et kandideerimisprotsessis otsivad nemad märgatavalt enam töö mõtet ja tähenduslikkust. Soovitakse midagi päriselt ära teha. Intervjuudel rõhutatakse vajadust vabaduse ja paindlikkuse järele ning ootus on, et töö oleks fun. Töökad ollakse ikka olenemata vanusest. Oluline on, et töö meeldib ja seda meeldivust otsitakse teadlikult. Kui ikka keskkond ei sobi, tõmbab alla, siis töökohavahetus on sama loomulik kui hambapesu. Töö ei ole enam lihtsalt töö. Töö on elustiil.

Eestis on tugev start-up’i ühiskond. Viimane tööootuste uuring näitas, et 30% inimestest sooviksid olla ise ettevõtjad, mis annab meile kui tööandjatele mitu sisendit. Üks on see, et pigem eelistatakse osutada tööandjale teenust ning ise oma elu ja koormust juhtida. Teisest küljest annab see teadmise, et tänapäeva kandideerija soovib üha enam olla seotud mitme tegevusega elus – ei ole enam üht tööjumalat, kellele kogu oma eluenergia anda. Sellega peaksid tööandjad kindlasti arvestama ja võimalusel pakkuma tööampse ja aktsepteerima meeskonnaliikme mitmekülgseid tegevusi ka kontorist väljaspool.

Kuidas värvata lumehelbekest?

Näeme ka info tarbimise muutust. Kuna infot on palju, siis kõige paremini toimivad need värbamiskampaaniad, kus ollakse teadlikud kanali valikus ehk teatakse, kus üks või teine sihtrühm aega veedab. Teiseks ollakse pigem minimalistliku sõnavõtuga ehk antakse oluline mõte edasi kümme korda lühemalt kui enne. Tänapäeva tööandja peab mõtlema kui turundaja.

Tänapäeva tööandja peab tegema ennast avatuks ja haavatavaks, näitama välja, kuidas organisatsioon toimib, milliseid väärtusi meeskonnas kantakse ja mille nimel tegutsetakse. Oluline on jagada oma lugu ausalt ja siiralt, vältima ülepaisutatud kõnepruuki, võltslubadusi ning liikuma koostöös eesmärkide suunas. Selleks et olla edukas, soovitame tööandjatel koguda pidevalt mõtestatud tagasisidet ja seda ka rakendada ning julgeda otsa vaadata mõlema poole vajadustele.

Kuula uhiuut podcasti "Tööelu", kus tuleb juttu sellest, kuidas lumehelbekesed tööturul käituvad:

Küsimuste ja ettepanekute korral kirjutage e-posti aadressil tooelu@cv.ee!