Läänemeri on Viking Line’i südmeasi


Läänemeri on Viking Line’i südmeasi
Viking Line

Laevafirma suunab taaskasutusse ligi 3000 tonni jäätmeid aastas.

Merekeskkonna heaolu on tänapäeval äärmiselt tundlik teema. Eesti, Soome ja Rootsi vahet sõitev Ahvenamaa laevandusettevõte Viking Line teeb igapäevaselt tööd puhtama Läänemere nimel, et pärandada ainulaadne saarestik ka tulevastele põlvkondadele.

Seotud lood:

Viking Line investeerib keskkonnasõbralike laevade ehitusse, sorteerib prügi ning toetab keskkonnauuringuid ja taaskasutust.

Viking Line

Tänu pikaajalisele süsteemsele keskkonnategevusele ületab Viking Line Läänemerel reisijate veole kehtestatud keskkonnanõudeid. Laevafirma suunab aastas taaskasutusse kokku ligi 3000 tonni jäätmeid.

Materjalide ringlussevõtt on äärmiselt loodussäästlik – mida rohkem uuesti ringlusse võetakse, seda väiksem on mõju kliimale. Kasutatud materjalide ümbertöötlemine nõuab oluliselt vähem energiat kui uute toodete valmistamine.

Viking Line suunab aastas taaskasutusse jäätmeid järgmiselt:

20 tonni plastikut. Sellega hoitakse ära 34 tonni heitgaasi, mis tekiks 180 880 km pikkuse autosõiduga.
1500 tonni kasutatud õli. Hoitakse ära 2600 tonni heitgaasi, mis tekiks 13 832 000 km pikkuse autosõiduga.
423 tonni klaasijäätmeid. Taaskasutatava klaasi sulatamine nõuab võrreldes uue klaasi tootmisega 20% vähem energiat. Klaasi saab piiramatult taastoota, ilma et selle kvaliteet langeks.
87 tonni vanametalli. Näiteks konservipurkidest metalli taastootmiseks kulutatakse 75% vähem energiat kui uue rauamaagi tootmiseks.
633 tonni paberit ja pappi. Ühe tonni paberi taaskasutus on võrdväärne 14 puu säästmisega. Paberit saab taaskasutada ligi 7 korda.

Viking Line


Lisaks kogus ettevõte laevadelt
Viking XPRS, Viking Grace ja Mariella aasta jooksul kokku 1141 tonni toidujäätmeid, mida kasutati 86 000 kuupmeetri biogaasi tootmiseks — see on võrdeline 97 000 liitri kütuse tootmisega. Biogaasi tootmine ei mõjuta heitgaaside taset ega soodusta kasvuhooneefekti. Seetõttu nimetatakse biogaasi süsinikdioksiidi neutraalseks materjaliks.

Oleme kehtestanud rangemad nõuded keskkonnasäästlikumale tehnoloogiale ja rakendanud kütusesäästu programme, võttes kasutusele uued lahendused,” ütleb Viking Line’i tegevdirektor Jan Hanses.

Näiteks paigaldati 2017. aastal parvlaevale Viking XPRS Rolls-Royce Promas Lite süsteem, mis muudab rooli ja veokruvid efektiivsemaks. Tulemusena vähenes kütuse tarbimine eelneva aastaga võrreldes ligi 13%.

Viking Line

2013. aastal valminud Viking Line’i lipulaev Grace sõidab Turu ja Stockholmi vahel ning on üks maailma kõige rohelisematest reisilaevadest, kuna kasutab veeldatud maagaasi (LNG) ning on väikese süsinikuheite ja madala müratasemega. Tänu 2018. aasta aprillis Grace’ile paigaldatud uuele rootorpurjele on laev nüüd Ahvenamaa ja Turu saarestikku läbides veelgi loodussõbralikum, liikudes edasi tuuleenergia ja LNG ühisjõul.

Lisaks investeeris Viking Line veel ühe keskkonnasõbraliku parvlaeva ehitusse, mis valmib Xiamen Shipbuilding Industry laevatehases Hiinas. 2021. aasta alguses Turu-Stockholmi liinil alustaval uuel parvlaeval aitavad kütust (veeldatud maagaasi) säästa koguni kaks rootorpurje.

Meie eesmärk on laiendada keskkonnasõbralikku lähenemist, et see puudutaks ettevõtte kõiki tegevusi. Iga samm on läbi mõeldud viisil, et see minimeeriks mõju keskkonnale. Ei tohi unustada, et meretransport on kaubaveoks kõige keskkonnasõbralikum,” lisab Viking Line’i tegevdirektor Jan Hanses.

Viking Line’i tegevdirektor Jan Hanses. Viking Line