Kas ja miks on kasutusluba hoonel vajalik?


Kas ja miks on kasutusluba hoonel vajalik?
Pixabay

Majaomanikel on palju küsimusi seoses kasutusloa ja selle vajadusega. Teema on seda aktuaalsem, et alates 01.01.2020 peavad kõik andmed olema uuendatud kujul üleslaetud elektroonsesse ehitusregistrisse. Juhul, kui see nii ei ole, on kohalikud omavalitsused lubanud võtta luubi alla majaomanikud ning neid sunnirahade ja ettekirjutustega mõjutama hakata.

Samuti on selliste eramute müümine keeruline, kuivõrd pangad on muutunud taoliste eramute finantseerimisel väga konservatiivseks ning tihti keeldutakse pangalaenu väljastamast enne kasutusloa olemasolu. Iseenesest on see ju arusaadav. Juhul kui hoonel puudub kasutusluba, puudub kindlus, millises seisukorras vara vastu pank laenu annab ja millises tehnilises seisukorras hoone on. Pelgalt kinnisvarabüroo poolt koostatud hindamisakti ja selle tarvis tehtud piltide põhjal on keeruline hinnata hoone konstruktsioone, tehnosüsteeme. Loomulikult jääb ka juriidiline risk, mis tuleneb kohaliku omavalitsuse õigusest hoone omanikku trahvida ning teha ettekirjutusi olukorra parendamiseks, mis võib uuele omanikule kopsaka summa maksma minna. Vähetähtis ei ole ka panga seiskohast all välja toodud punkt.

Kui kinnisvaral puudub kasutusluba, on üheks suurimaks riskiks kindlustusjuhtumid. Kui objektiga juhtub õnnetus ning sellel puudub kasutusluba, võib kindlustusettevõte suure tõenäosusega keelduda kulude kompenseerimisest. Seda põhjusel, et kasutusloata ehitis on seadustamata ning pole täpselt teada, kas õnnetus juhtus lähtuvalt ehitise nõuetele mittevastavusest või millestki muust. Eriti ohtlikud on siinkohal tulest tingitud õnnetused, kuna kasutusloa taotlemise üheks vajalikuks osaks on elektriauditi teostamine, mis kontrollib elektrisüsteemi vastavust nõuetele ning kui õnnetus juhtub sellest lähtuvalt, mis on ühtlasi tihti üheks tulekahju põhjuseks, võib olla üsna kindel, et kahju tuleb enda taskust kinni maksta.

Seotud lood:

Eespool toodud põhjuste tõttu on paljud inimesed võtnud eesmärgiks „paberid korda saada“ ja adutakse, et ilma kasutusloata maja müük on justkui auto müük ilma dokumentideta. Paraku pole kasutusloa saamine hoonele sugugi lihtne. Inimesele, kes igapäevaselt antud valdkonnas ei tegutse, võib see olla paras peavalu. Dokumentide nimekiri, mida kohalik omavalitsus seadusest tulenevalt nõuab, on pikk ning nõuab erinevaid litsentse. Näiteks pole võimalik teostada ehitise auditit ilma diplomeeritud inseneri tõendita, samuti pole võimalik teostada elektritööde auditit ilma vastava pädevuse olemasolu tõendita ning tegevusloata.

Selleks, et dokumendid saaksid vormistatud korrektselt ja kliendile sobilikult, oleme asutanud ettevõtte Projektibüroo, mille meeskonda kuuluvad eranditult kõrgelt haritud spetsialistid, kes on töötanud selles valdkonnas alates 2006. aastast. Juhtivpartner on diplomeeritud insener tase VII, mis annab õiguse koostada kasutusloa saamiseks vajalikke auditeid ning ülevaatuseid. Samuti on ettevõttel olemas järgnevad tegevusload:

  • Elektritööd
  • Ehitamine
  • Muinsuskaitse litsents
  • Ehitiste audit
  • Ehitusprojektide ekspertiis
  • Projekteerimine
  • Omaniku järelevalve
  • Gaasipaigaldise ehitamine

Ettevõtte eesmärk on esindada kliendi huve ja saavutada tulemus väikseima võimaliku vaevaga. Meie ülesanne on esindada klienti kohalikus omavalitsuses ning kontrollivates ametkondades. Selleks toetume kogunenud praktikale ning kogemustele. Oleme kasutusloa protsesse viinud läbi kõigis Harjumaa valdades ning paljudes teistes maakondades. Kokku on meie spetsialistid praeguseks seadustanud üle 100 hoone.

Lähemalt saate lugeda meie kohta www.projektiburoo.ee

Päringu saate esitada info@projektiburoo.ee

Projektibüroo