Kalita Language Studio: kool, kus keeled õpetatakse selgeks neid rääkides


Kalita Language Studio on väike kool, kus erinevatel kursustel käib kokku vaid 50 õpilast. Korraga on ühes ruumis aga vaid neli kuni kuus keeleõppijat, nii on õpetajal alati aega kõigiga tegeleda.
Kalita Language Studio on väike kool, kus erinevatel kursustel käib kokku vaid 50 õpilast. Korraga on ühes ruumis aga vaid neli kuni kuus keeleõppijat, nii on õpetajal alati aega kõigiga tegeleda.Foto: Kalita Language Studio

Kuidas õppida selgeks inglise või vene keel vaid kolme aastaga ja niimoodi, et keel on kohe ka igapäevasuhtluseks kasutusvalmis? Selleks tuleb tulla Tallinna kesklinnas asuvasse Kalita Language Studiosse. Keeltekooli kursuste aluseks on inglise keeleõppemetoodikute välja töötatud õppeprogramm ja seda on aidanud täiustada miljonite õppurite kogemused üle maailma.

Õppimise aluseks on koostöö ja suhtlemine õpetaja ning teiste õpilastega, sest lihtsaim viis uut keelt õppida on suheldes. Keeltekooli looja ja õpetaja Olga Kalita ütleb, et 21. sajandi keeleõpe ei ole kuiv seminar või loeng, kus on koos palju õpilasi, kellele loetakse tuimalt ette järgmist õppetükki ja palutakse seosetult sõnu meelde jätta.

Foto: Kalita Language Studio

„Meie koolis me õpime läbi vestluse, läbi vestluse mingil kindlal teemal. Õpilased jagatakse paaridesse ja algab arutelu. Õpetaja annab ette küll juhised ja jututeemad, kuid kahe inimese dialoogi pigem ei sekku. Tihti kasutame vestluse ülalhoidmiseks lauamänge, tahvlit või kaarte. Oluline on selle meetodi juures see, et kõik võtavad osa ja räägivad,” mainib Kalita.

Õpetaja lisab, et äärmiselt oluline on luua õpilastele turvaline, mugav ja sundimatu õhkkond, et harjutada keelt, mis on neile võõras. Näiteks ei paranda õpetaja õpilasi kunagi jutu ajal, vaid teeb hiljem kogu grupile kokkuvõtte, mida kõik võiksid oma keeles parandada.

Foto: Kalita Language Studio

„Nii säilub hubane õhkkond ja keegi ei tunne end riivatuna. Me kunagi ei kiirusta, me kunagi ei paanitse. Näiteks ei kanta meil koolis jalanõusid ja kõik isiklikud asjad tuleb jätta klassi ukse taha. Toas võib alati ka tunni ajal ringi jalutada, võtta kohvi või teed ja jätkata vestlust. See kõlab primitiivselt, kuid töötab väga kenasti,” lisab keeleõpetaja.

Kalita Language Studio on väike kool, kus erinevatel kursustel käib kokku vaid 50 õpilast. Korraga on ühes ruumis aga vaid neli kuni kuus keeleõppijat, nii on õpetajal alati aega kõigiga tegeleda. Koolis õpetatakse kahte keelt, inglise ja vene keelt ning seda nii A1, A2, B1.1, B1.2 kui ka B2 tasemel. Mis aga muudab Kalita Language Studio eriliseks, on asjaolu, et kooli võetakse vastu kõik keelehuvilised, olenemata päritolust või emakeelest. Tunnis on õpitav keel ühtlasi ka õppekeeleks, näiteks inglise keele tunnid viiakse läbi samuti inglise keeles. Muidugi annab õpetaja vajadusel abi ka emakeeles. Inglise keele algõpe toimub vene keele baasil. Vene keelt võõrkeelena õpetatakse algtasemel inglise keeles.

Foto: Kalita Language Studio

Inglise keele klubi vestlusõhtud

Loomulikult tuleb keele õppimiseks palju pühenduda ja lisaks vestlustele õppida selgeks nii grammatika kui ka kirjutamine ja suurendada pidevalt oma sõnavara. Kuid selleks, et saaks oma igapäevased asjad uues keeles ära ajada, on peamiselt vaja osata rääkida, kuulata ja jutust aru saada. Vestlustehnoloogia eripära seisnebki selles, et inimestel võetakse maha hirm õpitavat keelt kasutada: vestlemise ja vestluse parandamise kaudu õpetatakse selgeks ka kõik keele põhialused.

Foto: Kalita Language Studio

„Me alustasime stuudiot juba 2017. aastal inglise keele klubina, kuhu inimesed said tulla ja lihtsalt vestelda, kõigest, valimatult, aga vaid inglise keeles. Klubi toimib siiani, kuid klubis osalemine eeldab inglise keele sellisel tasemel tundmist, et suhelda on mugav. Vestlemise kaudu keele õpetamine on uus narratiiv, mis aga on andnud väga häid tulemusi. 2019. aasta alguses aga alustasime ka klassikalisema keeltekooliga, kus on õpilased, õpetajad, kindel tunniplaan ja eesmärgid,” räägib Kalita.

Kalita möönab, et äriliselt on väikese õpilaste arvuga raske, kuid oluline on, et inimesed saaksid keele selgeks nii, et sellest on ka kasu ja uus keel läheb kohe ka kasutusse. Sest palju on neid, kes tulevad keelt õppima selleks, et saada uus töö, ametikõrgendus, soov on kolida välismaale jne.

Et õpilastel oleks võimalik ka väljaspool õpiaega keelt harjutada, korraldatakse suhtlemist ka speed-dating formaadis.

Foto: Kalita Language Studio

Kolme aastaga uus keel suhu

Kalita Language Studios on võimalik inglise või vene keel selgeks saada umbes kolmeaastase pingutusega, kus läbitakse järjest kõik keeletasemed. Keeleõpetaja ütleb, et kui võtta järjest viis pooleaastast keelekursust, peaks õpilane suutma nullist – olukorrast, kus ei saa keelest aru ühtegi sõna – areneda keeleoskajaks: inimene saab keelest aru, suudab selles keeles töötada, kirjutada e- kirju, suhelda sõpradega, mõistab keelt filmides ja raadios ning oskab 80 kuni 90 protsendi ulatuses uues keeles ka lugeda.

Foto: Kalita Language Studio

„Meie ülesanne on anda enesekindlus, õpetada inimestele selgeks keel igapäevaseks kasutuseks ja tõugata nad maailma uut keelt kasutama. Grammatika täielik tundmine pole eesmärk ja ka sõnavara paraneb ju aja jooksul. Uut keelt õppima asudes on siiski kõige olulisem järjekindlus ja tahe pidevalt tegeleda nii õppimise kui ka selles keeles suhtlemisega igapäevaelus. Vastasel korral võib eelnevalt kursustele kulunud aeg osutuda mahavisatuks,” lisab Kalita.

Kui õpilase keeleoskus on juba kõudnud tasemele Pre-Intermediate/Intermediate, võib Kalita Language Studios osaleda juba spetsialisti keelekursustel nagu ”Inglise keel töökeelena”, ”Grammatika&kõne” või ”Vaba kõnekeel”.

Kalita Language Studio
+372 5910 2167
olga@kalitalanguagestudio.com
www.kalitalanguagestudio.com

Foto: Kalita Language Studio
Eduka keeleõppe neli fookust
  1. Mõelge väga täpselt läbi, kellele seda keeleõpet tegelikult vaja on ja mida keeltekoolist ootate. Nende kahe punkti läbimõtlemisega on selge, kas teil on aega ja tahtmist uut keelt õppida.
  2. Tuleb leida õige õppemeetod: igale inimesele jääb keel meelde erinevalt, iga inimene omandab keeli erineval viisil. Oluline on leida täpselt õige ja sobiv viis.
  3. Keelt peab kasutama ja tegema seda kogu aega! Nii õppimise ajal kui ka pärast seda tuleb panna end olukordadesse, kus on vaja lugeda, kirjutada ja suhelda võõrkeeles, nii on keel värskena meeles ega unune.
  4. Kui alustate uue keele õppimist, siis ärge jätke seda pooleli: õppige nii kaua, kuni tunnete, et olete võimeline keelt vastavalt enda soovile kasutama. Vahed keeleõppel võivad anda suuri tagasilööke.
Kuidas Kalita Language Studioga liituda?
  1. Õpilane, kes tahab keeltekooli tulla, teeb kodulehel testi, mis määrab ära keeletaseme ja annab soovituse, millisele kursusele end kirja panna.
  2. Õpilane valib meie kodulehelt omale sobiva keeltegrupi ja registreerub sinna: https://www.kalitalanguagestudio.com/programmid
  3. Esimeses keeletunnis saab õpilane otsustada, kas valitud grupp on talle sobilik või sobiks ta mõnda teise gruppi. Nii saab õpilane oma taseme proovile panna ja leida parima keeltegrupi. Katsetamisel on keeletunnid tasuta!
NB! Septembri kahel viimasel pühapäeval toimuvad Kalita Language Studios infopäevad, kus saab tutvuda kooliga, kohtuda õpetajatega ja teha oma valik. Täpsem info SIIN!
Foto: Kalita Language Studio