EIT Health toetab tervishoiualaste uuenduste ökosüsteemi arendamist Eestis. EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikava aitab avastada Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa paremaid uuendusprojekte


EIT Health toetab tervishoiualaste uuenduste ökosüsteemi arendamist Eestis. EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikava aitab avastada Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa paremaid uuendusprojekte
.

Euroopa rahvastik vananeb. Järgmisel aastakümnel on veerand selle maailmajao rahvastikust üle 65-aastane. Neurodegeneratiivsed haigused, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, on kõige tavalisemad vananemisest tingitud haigused ning seavad Euroopa ühiskonnale suurima koorma. Ennetamiseks ja varaseks diagnoosimiseks, aga ka vanuritele mõeldud asutuste juhtimiseks on vaja radikaalseid muutusi ning kohanemist vananemisega kaasnevate probleemidega.

Kogu Euroopas kerkib esile üha rohkem ideid, kuidas seni ravimatuks peetud haiguseid ravida, seejuures on just Euroopa kesk-, ida- ja lääneosa kujunemas andekate uuendajate kasvulavaks. Näiteks esitati 2019. aastal programmi Wild Card 40% taotlustest Euroopa riikidest, millele on Euroopa innovatsiooni tulemustabelis määratud mõõdukas ja tagasihoidlik uuendusvõime. Programm Wild Card on EIT Healthi riskantsete projektide algatus, mis pakub ettevõtjatele tervise valdkonna väljakutseid. Samuti on tänu EIT Healthi ja sarnaste organisatsioonide pakutud võimalustele valdkonnas tegelevate ettevõtjate taust üha erinevam.

EIT Health on paremate tervishoiuvaldkonna asutuste võrgustik Euroopas ning toetab kõige paljutõotavamate iduettevõtete ja ärikontseptsioonide arendamist. Selle käigus kujundatakse ümber paljude vananemisest tingitud haiguste käsitlus. 2019. aastal toetas EIT Health rohkem kui 50 mõõduka- ja tagasihoidliku uuendusvõimega piirkonnast pärit paljutõotavat iduettevõtet ning meeskonda. Samuti pakkus EIT Health neile mentorluse, koolituste ja rahastuse võimalusi ning ligipääsu juhtivate tervishoiuvaldkonna tegijate ja innovaatorite tohutule võrgustikule.

Uued tehnoloogiad võiksid kergesti jääda tähelepanuta, kui ei oleks loodud programmi, mis vähendab lääne- ja idapiirkonna lõhet. EIT Healthi piirkondliku innovatsioonikava abil aidatakse tuvastada, arendada, tunnustada ja kasvatada 13 riigist pärit ideid. Programmis osalevad Portugal, Itaalia, Kreeka, Ungari, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Rumeenia, Horvaatia, Sloveenia, Eesti, Läti ja Leedu ning programm hõlmab loetletud 13 Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigist 14 keskust.

Keskused on juurdepääsupunktid paremate ülikoolide, ettevõtete ja nende projektide üleeuroopalisele võrgustikule. Programmi eesmärk on arendada tegutsemispiirkonda, avastada ainulaadseid innovaatilisi võimalusi ning kaasata kohalikke uuendajaid osalema üleeuroopalistes programmides ja võistlustel. Programmi juhib Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituut (EIT) ning koordineerib tervishoiu valdkonna ühing EIT Health InnoStars.

Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Healthi keskus Eestis. „Piirkondlikus innovatsioonikavas osalevatel kiiresti areneva majandusega riikidel on tohutu tervishoiualaste uuenduste potentsiaal ja EIT Healthi keskused võivad potentsiaali avaldumist kiirendada,“ sõnas Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht Sven Parkel. „Koostöö on teadus- ja arendustegevuses peamine ning oleme oma piirkonnas äritegevuse ja akadeemilise ringkonna ühendamiseks ideaalsel positsioonil. Oleme uhkusega Eestis olulised tegijad kohalike talentide kaasamisel ja meeskondade leidmisel, kes arendavad ideid ja tehnoloogiaid, mis parandavad ühel päeval kõigi Euroopa elanike elu.“

Eestis pälvib kõige rohkem tähelepanu projekt DocuMental. Selle taga olev meeskond arendab digitaalset otsuste tugisüsteemi, mis toetab vaimse tervise häirega patsiente. Ligikaudu 70% neist inimestest saavad esialgu vale diagnoosi ja jäävad selle diagnoosiga keskmiselt 5–7,5 aastaks. Pealegi ei saa Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu järgi üldse ravi 35%–50% raskete vaimsete tervisehäiretega inimestest. DocuMental püüab neid aidata kolmes etapis: digitaalse ja struktureeritud diagnostikamooduliga; ravimooduliga, mis hõlmab nimekirja kõikidest registreeritud psühhotroopsetest ravimitest, nende doosidest ja annustamisskeemidest; ning haigusloo ja korrapärase hindamise mooduliga. Projekt oli piirkondliku innovatsioonikava 2019. aasta taotluste kõige paljulubavamate projektide seas, mille meeskondi juhendati ja toetati rahaliselt kuni 75 000 euroga.

„Piirkond on tänu tohutule talendipagasile uuenduslike tervishoiuideede kullaauk. Siiski seisab see arenenumate piirkondadega võrreldes silmitsi suurema hulga väljakutsetega, eriti mis puudutab hea idee muutmist töötavaks lahenduseks ja elujõuliseks ettevõtteks. EIT Healthi ja EIT piirkondliku innovatsioonikava abil saame avastamata potentsiaalile juurdepääsu pakkuda,“ sõnas piirkondliku innovatsioonikava juht Monika Toth.

Üleskutse kõigile investoritele, loojatele ja algatajatele: leidke väljakutse ja kandideerige 9. veebruariks 2020. aastal Wild Cardi programmi! Programmi eesmärk on luua ettevõtteid, mis lahendavad olulisi tervishoiualaseid probleeme ning parandavad seega patsientide ja Euroopa inimeste elu.

.

Lisateabe saamiseks EIT Health InnoStarsi ja piirkondliku innovatsioonikava kohta külastage veebiaadresse www.eithealth.eu/innostars ja www.eithealth.eu/regional-innovation-scheme.