Bauroci tooted leiavad kasutuskoha iga hoone ehitusel


Karkasshoonete seinte ehitusel on Bauroci ehitusmaterjalide eeliseks kerge kaal ja lisaks ka väga hea tulepüsivus. Merko Ehitus, Veerenni elamukvartal Tallinnas.
Karkasshoonete seinte ehitusel on Bauroci ehitusmaterjalide eeliseks kerge kaal ja lisaks ka väga hea tulepüsivus. Merko Ehitus, Veerenni elamukvartal Tallinnas.Oleg Hartšenko, XOfoto OÜ

Poorbetoonist ehitusmaterjale valmistava Bauroci tehastes toodetakse nii kergplokke, silluseid, lae- kui ka seinapaneele. Tänu laiale tootevalikule kasutatakse Bauroci ehitusmaterjale peaaegu kõikide hoonete ehitustel, alates eramutest kuni tööstushoonete ja mitmekorruseliste büroohooneteni.

Bauroci poorbetoon valmib peamiselt kodumaisest toormest: lubja, tsemendi ja kvartsliiva ning vee segust, millele on lisatud väheke alumiiniumpulbrit. Bauroc ekspordib ligikaudu kolmveerandi toodangust ja elavdab seeläbi Eesti majandust. Poorbetooni tootmine on loodussäästlik, tegemist on peaaegu jääkidevaba tootmisprotsessiga.

Ressursikasutus on efektiivne ka tänu kergele kaalule – poorbetoon on palju kergem kui mistahes muu kivimaterjal ning seetõttu on toorainete kulu plokkseina ruutmeetrile oluliselt madalam võrreldes teiste kivimaterjalidega. Tootmisprotsessis taaskasutatakse nutikalt soojusenergiat, kasutades ühe autoklaavi jääksoojust teise autoklaavi eelsoojendamiseks.

„Maja kerkib vundamendi peale kiiresti, 2 nädalaga on terve majakarp püsti. Seinad saavad soojapidavad ja näevad kenad välja,“ Oleg Hartšenko, XOfoto OÜ

Bauroci toodetest Jämerä kaubamärgi all elamuid ehitava StonEnergy OÜ projektijuht Indrek Jaaska ütleb, et neist on maju ehitada kerge.

„Maja kerkib vundamendi peale kiiresti, kahe nädalaga on terve majakarp püsti. Seinad saavad soojapidavad ja näevad kenad välja. Tootevalikus on kõik vajalikud plokid, nii välisseinte kui ka siseseinte jaoks. Bauroci LAEPANEELIDEST katuslagi on parem kui õõnespaneelidest, kuna vajab vähem lisasoojustust ning paneelid paigaldatakse ka külgnevatele seintele, mis tagab hoonele parema jäikuse. Peale selle võib Bauroci paneelidest ehitada kaldlagesid,” räägib Jaaska.

Lisaks toob Jaaska välja trepid. „Bauroci toodetest saab väga hea trepi, mis ei nagise ega tekita müra. Puidust astmekate peale ja ongi trepp valmis. Võrreldes puitmajadega on kivimaja ikka meeldivalt vaikne,” kiidab projektijuht.

Tervikuna Bauroci toodetest valmivad elamud on energiatõhusad – poorbetoon on suurepärane soojusisolaator, kulu pindade kütmisele on väike. Suvel puudub praktiline vajadus jahutamise järele, kuna kivimaja püsib pikalt meeldivalt jahe.

Poorbetoon täidab kergelt kõik tuleohutuse standardid. Optimaalselt on ühendatud kergus, soojapidavus ja konstruktiivne toimivus – poorbetoonil on väga kõrge tugevuse ja kaalu suhe, see on vastupidav, mistõttu on see üks eelistatud valikuid muu hulgas ka maavärinaohtlikes piirkondades.

SEINAPANEELIDEST LAO- JA TOOTMISHOONED

Uus on tegelikult unustatud vana – poorbetoonist seinapaneele, mis on kõige värskem toode Bauroci valikus – kasutati Eestis juba 1950. aastate keskel. Palju tänini kasutuses olevaid ehitisi, sh suur hulk tööstus- ja põllumajandusehitisi valmis just 1970–1980-ndatel paneelhoonetena. Monteeritavad tehnoloogiad aitavad vähendada tööjõu vajadust ehitusplatsil, kiiremini ehitada ning ehitustööde maksumuse mõistlikuna hoida.

Monteeritavad tehnoloogiad aitavad vähendada tööjõu vajadust ehitusplatsil, kiiremini ehitada ning ehitustööde maksumuse mõistlikuna hoida. Oleg Hartšenko, XOfoto OÜ

Poorbetoonist armeeritud bauroc SEINAPANEELID sobivad lao-, tootmis- ning põllumajandushoonete mittekandvate sise- ja välisseinte ehitamiseks, sh tuletõkkeseinteks, nii köetavates kui ka külmades ruumides.

Bauroci seinapaneele on aina enam kasutatud suurte laohallide ja tootmishoonete ehitustel nii Eestis kui ka Soomes, Lätis ja Rootsis. Kui Eestis, Soomes ja Lätis kasutatakse paneele peamiselt tuletõkkeseinte ehitamiseks, siis Rootsis ja Soomes kasutatakse seinapaneele jällegi rohkem tootmishoonete välisseinte ehituseks ning lisaks kasutatakse seal ka tootmishoonete katuste ehitamiseks märkimisväärses mahus Bauroci laepaneele.

SISE- JA VÄLISSEINAD MITMEKORRUSELISTES HOONETES

Enamik uusi kõrgeid ühiskondlikke hooneid, büroohooneid ja korterelamuid on karkasshooned ja seinad ehitatakse mittekandvate seintena. Selliste hoonete seinte ehitusel on Bauroci ehitusmaterjalide eeliseks kerge kaal ja lisaks ka väga hea tulepüsivus.

Kortermaja “Noblessner Kodusadam”. Oleg Hartšenko, XOfoto OÜ

Näiteks Noblessneri Kodusadama majades on bauroc ELEMENT kergplokkidest laotud kaabli- ja torušahtide seinu – nii on tagatud vajalik tulekindlus. Korterite- ja koridoride-vahelised mittekandvad seinad on helipidavuse nimel tihedamatest bauroc ACOUSTIC plokkidest. Vannitubades ja saunaruumi seintes kasutatakse ELEMENT kergplokke, neid saab kiiresti seina laduda ja nii pole niisketes ruumides enam vett mittetaluvatele kipsplaatidele kohta.

Bauroci tooteid on kasutatud nii moodsa kaubanduskeskuse T1 Mall, superministeeriumi, Rotermanni keskuse, Hiltoni hotelli, Nordea Maja jt hoonete seinte ehitusel. Ehitatakse nii siseseinu kui ka välisseinu, viimaste näiteks on statistikaameti uus hoone, Kalevi Panorama kolmiktornid ja mitmed teised büroohooned ja kortermajad nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

LASTE JA EAKATE HOOLDUSASUTUSED

Tänapäeval ei saa energiatõhususe teemast mööda vaadata, aina rohkem laste ja eakate inimeste hooldusasutusi valmib liginullenergiahoonena. Eesti esimese liginullenergia-koolihoone, Põlva riigigümnaasiumi ilusa fassaadi taha kohe ei näe, aga suur osa välisseinu kerkis väga kiiresti just bauroc HARD plokkidest. Otsustav valiku tegemisel oli õhukese liimvuugiga bauroc-plokkseina õhutihedus ja lisaboonusena veel hea soojusisolatsioon. Hoone õhutiheduse mõõdetud väärtus isegi ületas algul seatud ranget eesmärki. Õhutihendus on vajalik selleks, et hoida ära soojakadu hoonekarbi õhulekete kaudu, kogu hoone õhuvahetus peab toimuma soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi kaudu.

Liginullenergiahoone kriteeriumidele vastava Palamuse uue lasteaiahoone kandekonstruktsioonid on projekteeritud poorbetoonplokkidest müüritisena Bauroc AS

Liginullenergiahoone kriteeriumidele vastava Palamuse uue lasteaiahoone kandekonstruktsioonid on projekteeritud poorbetoonplokkidest müüritisena (välisperimeetril bauroc ECOTERM+ ja hoone sees bauroc HARD). Projekteerija, Inseneriprojekt OÜ juhatuse liige Taavi Freirik lisas, et sobiva seinakonstruktsiooni valikul kaaluti poorbetooni kõrval ka teisi võimalikke lahendusi, kuid valik langes poorbetooni kasuks ennekõike just tänu müüritise headele sooja- ja õhupidavuse omadustele, mis omakorda aitas vähendada soojakadusid potentsiaalsete külmasildade kaudu nagu näiteks vundamendid ja välispiirdekonstruktsiooni kinnitusdetailid.

Tähelepanu väärib ka hoolekandemajade arendusprojekt, mille käigus on kuue aasta jooksul üle terve Eesti ehitatud erinevate projektide järgi kümneid uusi hoolekodusid, millede välisseinad on soojapidavatest ECOTERM+ plokkidest.

KODUMAJA TERVIKLAHENDUS

Just tänu oma soojapidavusele, õhutihedusele ja loodussõbralikkusele on bauroc-tooted ideaalsed eramute ehitamisel. Lisasoojustust mittevajavad ECOTERM+ 375 ja 500 plokid on Eestis ainsad omataolised – Bauroci lipulaevad.

Tähtis on seegi, et Bauroc pakub kõike, mis kivimaja karbi ehitamisel vaja: välisseina- ja vaheseinaplokid, sillused, laepaneelid, kinnitustarvikud, liimsegud ja tööriistadki. Kogu tootevalik moodustab ühtse, omavahel kokku sobiva terviku. Bauroci terviklahendust ja selle lihtsust kiidavad nii iseehitajad kui ka suurte arenduste eesvedajad.

Elamuid ehitatakse Bauroci toodetest palju. Bauroci müügidirektor Margus Oja kinnitab, et aastas valmib Eestis ligi 750 uut kodu, eramut või paarismaja just Bauroci ehitusmaterjalidest. Töö läheb kiiresti ja tulemus on igati kvaliteetne ning kestab kaua.

Arhitekt Alar Tarto on eeskätt Tartus ja Tartumaal, aga ka Tallinnas projekteerinud eramuid poorbetoonist plokke kasutades. Ta on Bauroci toodete kasuks otsustanud peamiselt soojusnäitajate põhjal ning põhjusel, et soojapidava välisseina saab ühe ladumisega üles.

„Kui arvestada, et 500 mm plokkide asemel saaks kasutada 20 cm kivi ja 20 cm soojustust, siis ruumi vähenemine sissepoole ei ole oluliselt suur, ja mõnes kohas saab maja gabariite suurendada,” hajutab arhitekt kahtlusi, et seinad võtavad majapinnast liiga palju ruumi.

„Võib-olla ongi laiem aknalaud mõnele koduomanikule otsustamise koht,” lisab Tarto.

BALTI RIIKIDE TURULIIDER

Eesti, Läti ja Leedu turgudel on Bauroc selge turuliider piirkonnas müüdavate kõigi ehitusplokkide müügikoguste arvestuses. Tänu paljudele tugevatele külgedele kasutatakse Bauroci tooteid kõikjal ehituses – eramajades, korrus- ja tootmishoonete ehituses, kaubanduskeskuste ja büroohoonete, samuti lasteaedade ja hooldekodude rajamisel.

Oja loetleb levinud kasutuskohti: eramute välis- ja siseseinad, vahe- ja katuslaed, karkasshoonete kaabli-, toru- ja liftišahtide seinad, mittekandvad välisseinad ja kortermajade korterivahelised seinad. „Samuti niiskete ruumidega piirnevad seinad, aga ka parapetid, kus soojapidavad Bauroci plokid aitavad ära hoida külmasilla tekkimise piki parapeti seina,” mainib ta.

Bauroc on eeskujulik Põhjala ja Baltimaade ettevõte ning piirkonna suurim poorbetooni tootja. Soomes ja Rootsis on poorbetoon ajalooliselt tuntud ja hinnatud kui keskkonnasõbralik, allergeenidevaba ehitusmaterjal. Euroopas tervikuna valmistatakse aastas 15 miljonit kuupmeetrit poorbetoontooteid, millest piisab 300 000 uue kodu ehitamiseks.

Oja sõnab, et nende toodete kasutamise kasvutrend püsib tänu tootearendusele ja valik täieneb pidevalt, lisandub uusi huvitavaid kasutusvaldkondi.

„Teede ja rajatiste ehitusse ei ole Bauroci tooted ette nähtud, aga iga uue hoone ehitamisel on kohti, kus ühel või teisel põhjusel on Bauroci tooted parim valik konkreetse seina või lae ehitamiseks,” mainib Bauroci müügidirektor.

Bauroc - Kõikjal Ehituses!
www.bauroc.ee