AS TBB pank: veelgi mugavamad maksed!


AS TBB pank: veelgi mugavamad maksed!
AS TBB pank

AS TBB pank on nüüdsest EBA CLEARINGU STEP2 SEPA Credit Transfer maksete otseliige, mis võimaldab veelgi kiiremaid ja mugavamaid makseid panga klientidele.

08. juulil 2019 sai AS TBB pank EBA CLEARINGU STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) maksete otseliikmeks.

STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) on üle-euroopaline automatiseeritud süsteem rahvusvaheliste ja siseriiklike euromaksete tegemiseks. Süsteemi ekspluateerimisega tegeleb 1998. aastast suurimate Euroopa ja rahvusvaheliste pankade poolt asutatud kliiringühing EBA CLEARING.

Seni oli Eestis ainult kaks EBA CLEARINGU STEP2 SCT otseliiget, nimelt AS LHV Pank ja AS SEB Pank. Nüüd kuulub otseliikmete hulka ka AS TBB pank.

Otseliikmelisus võimaldab pangal teostada makseid ilma vahendajateta, mis tagab pangaklientidele võimaluse euromaksete kiireks saamiseks ja saatmiseks.

Panga jaoks tähendab otseliikmeks saamine võimalust alustada makseteenuste arendamist liitumaks välkmaksete süsteemiga, mis omakorda võimaldab veel kiiremaid ja mugavamaid makseid panga klientidele. Kuna välkmaksete süsteem toimib reaalajas, tekib pangaklientidel võimalus teha makseid ööpäevaringselt vaid paari sekundiga.

STEP2 SCT süsteemi otseliikmeks saamine on ärinime muutmisele järgnev 2018. aastal vastu võetud arengustrateegia realiseerimise etapp.

AS TBB pank