VIDEOD | Koalitsioonisobituse esimene nädal läbi. Arutelud abordist piirivalveni - mida otsustati sel nädalal?

 (313)
Koalitsioonikõneluste jätkamine 15.03.2019
Koalitsioonikõneluste jätkamine 15.03.2019Foto: Andres Putting

Alatest teisipäevast pidasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa koalitsiooniläbirääkimisi. Viie päeva vältel on tehtud mitmeid järelandmisi ning jõutud kompromissideni. Järgmisel nädalal jätkuvad arutelud punktides, mis veel vastuseid pole saanud. Nendeks on näiteks kooseluseaduse tagasi võtmine ning rahalistele lubadustele katete leidmine.

Teisipäeval arutati välispoliitilisi seisukohti. Kinnitati, et Eesti peab jäktuvalt kuuluma Euroopa liitu ning NATO-sse. Kõnelustel osalenud Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rõhutas, et Eesti peab jätkuvalt riigikaitsesse investeerima 2 protsenti SKP-st.

EKRE esimees Mart Helme sõnas välispoliitikast rääkides, et Eestis peab toimuma julgeolekupoliitilise koostöö tugevdamine Poola ja Balti riikidega.

Veel leiti, et ajateenistusse peab suunama rohkem noori inimesi.

"Eesti taunib jätkuvalt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat," andis Ratas teada, mis märkis, et koalitsioonis püütakse üle olla näiteks rahvusküsimusest.

Avalikkusele rõhutati, et esimese kohtumise vältel tunti, et erakondadel on suur soov koostööd teha ning liikuda konsensuslikult edasi. Täna teatas Mart Helme, et nädala vältel pole laupkokkupõrkeid erakondade vahel toimunud.

Kolmapäeval kinnitati läänesuunalist välispoliitikat diplomaatilisele korpusele.

Videointervjuu teisipäevast:

Seotud lood:

Kolmapäeval võeti luubi alla regionaalpoliitika. Jõuti ühtsele meele, et maapiirkondades peavad olema kättesaadavad töökohad, meditsiiniteenused ning õppevõimalused. Kolme erakonna suur soov oli meelitada elu maale tagasi.

Tasuta ühistranspordi küsimus lükati siiski järgmisesse nädalasse, kui arutatakse taristuküsimusi. EKRE pidi siin tegema järeleandmise oma punktis, mis puudutab välismaalastele maa müümise lõpetamist. Erakondade vahel sõlmiti kokkulepe, et valdkonda "reguleeritakse".

Vaata videot kolmapäevast:

Neljapäeval arutati kultuuri ning noortevaldkonda puudutavaid küsimusi. Lepiti kokku, et edaspidi soovitakse senisest enam toetada "Team Estoniat" ning kultuurivaldkonnas on senisest olulisem jõuda Eesti asjadega välismaale.

Muuhulgas läks koalitsioonileppesse kirja, et õpilasmalevates lõpetataks ära sotsiaalmaksu arvestamine noorte palkadest. Jõuti arusaamiseni, et noori kasvatatakse rahvuslikus vaimus Eesti patriootideks.

Visati suisa ühiselt nalja, sest pikalt oli arutelu all Eesti jalgpalli Islandi mudelile sarnasemaks viimist.
Neljapäeva õhtul kestsid vaidlused hilisõhtuni välja, et leppida kokku tervishoidu puudutavates küsimustes. Muuhulgas lepiti kokku, et hakatakse pakkuma sõltuvusravi retsidiivsetele vägivallatsejatele. Lisaks viiakse koalitsioonileppesse sisse punkt pereplaneerimismeetmete suurendamiseks, et vähendada abortide arvu ning kaitsta terveid rasedaid. Aborti siiski rahastatakse edaspidigi riigikassast.

Vaata videot neljapäevast:

Reedel jätkati tervishoiuteemadega ning võeti vaatluse alla teadusvaldkond. Koalitsiooni suur soov oleks kasvatada teadusrahastust 1-protsendini SKT-st. Lepiti kokku, et eestikeelne kõrgharidus jääb tasuta hariduseks ning uuendusena soovitakse pakkuda õppelaenu, kui tudeng töötab pärast lõpetamist viis aastat Eestis.


Vaata reedest kokkuvõtet:


Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad ei puhanud laupäevalgi. Arutati siseturvalisuse ning perepoliitika üle.

Jüri Ratas andis meediale aru, et koalitsiooni soov on toetada noori peresid, et nad saaksid riigi tagatisega soetada kodu. Lisaks lepiti kokku, et KOV-ide kohalikud korraüksused saavad juurde täiendavaid volitusi korra loomiseks ja hoidmiseks.

Lepiti kokku ka selles, soovitakse luua politsei- ja piirivalve alla täiendav struktuur oma juhtimise ja eraldi eelarvega, mis tegeleks tugevdatud piirivalvega ning kiirreageerimisega kriisiolukordades. Sellist koolitust plaanitakse hakata andma sisekaitseakadeemias. Riigile on oluline saada kontrolli alla illegaalne sisseränne, väljendasid kolm võimalikku koalitsioonipartnerit.

Vaata tänast kokkuvõttet:
Küsimustena on siiski teemasid, mis pole veel vastuseid saanud. Näiteks kooseluseadus, mille tagasivõtmine oli EKRE-le eelduseks üleüldse valitsusse minna. Samuti on erakondade esindajad korduvalt rõhutanud, et rahalist katet kõikidele kokkulepetele hakatakse otsima uuel nädalal, mistõttu majandusteemalisi lubadusi või kokkuleppeid on veel vähe. Näiteks on veel teadmata, mis saab Isamaa lubadusest teha II pensionisammas vabatahtlikuks.

Märgilise tähtsusega on tõotus Euroopa liidu ja NATO-suunalise poliitka osas, asjaolu, et abort jääb riiklikult rahastatud teenuseks. Samas kui need on olnud kohad, kus EKRE on teinud kompromissi, siis tugevam piirivalve on koht, kus on parempoolne erakond saanud selle, mis nende programmis kirjas oli.