Elurikkuse Erakond avalikustas viimaks oma valimisprogrammi

 (58)
Elurikkuse erakond
Elurikkuse erakondFoto: Ilmar Saabas

Elurikkuse Erakond (ERE) avalikustas täna oma valimisprogrammi. Partei eesmärgiks on Eestist kujundada nutikas maheriik.

ERE programm sündis liikmete ühisloomes ning selle kandvateks teemadeks on viis põhilist suunda: taastuv majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, alt üles toimiv tõhus riik, kogukondlikkus ja kõikehõlmav julgeolek.

ERE kirjutab programmis, et nenden eesmärgiks on puhta ja elurikka looduse säilitamine ja taastamine Eestis. See tähendab kestlikku metsandust, rohelisi linnu, mahepõllundust, säästvat merendust, loodushoiu ja -kasutuse tasakaalu arvestamist.

"Meil ei ole palju aega jäänud, et reageerida kliimasoojenemisest tulenevatele probleemidele ja see eeldab laiapõhjalisi ühiseid otsuseid, et mida ja kuidas me teeme, et meile ja meie lastele jääks siin elamisväärne elukeskkond, " ütles ERE peaminstrikandidaat Mihkel Kangur. "Selleks et üheskoos ühise eesmärgini liikuda, oleme otsustanud kasutada otsedemokraatiat otsuste langetamisel, sest läbi kaasatuse otsustamisprotsessidesse, on kodanikud kaasatud ka uue Eesti ülesehitamisse."

Kangur kinnitas, et ERE programmi said oma sisendit anda kõik liikmed ja see protsess võttis aega üle nelja kuu, et läbi vabatahtliku toimkonna need mõtted saaksid võimalikult lühidalt ühte dokumenti kokku kirjutatud. "Kuna me teeme otsuseid ühiselt, siis täieneb see programm pidevalt läbi langetatud otsuste ja kui vaja siis võime ka juba langetatud otsuseid uuesti arutlusele panna, kui asjaolud ja informatsioon muutuvad või olukord seda nõuab. See ei ole püha sakraaltekst mis on kivisse raiutud ja mis peab kirjeldama inimesele võimalikult täpselt, kuidas elada või toimetada. See on visioon, kuidas nutika maheriigini jõuda meie parimate tänaste teadmiste põhjal," lisas ta.

ERE seitse soovi:

  • … Eestit, mis hoiab loodust ja kasutab meie ühiseid ressursse vastutustundlikult ning tulevikku suunatult.
  • … keskkonnast hoolivat ning põliskultuuri austavat Eestit, kus kõigile on kättesaadav Eesti põldudel kasvanud mahetoit ja iga lisaväärtust loov tegevus muudab paremaks nii keskkonna kui ka kogukonna toimimist.
  • … tarkade ja loovate inimeste Eestit, kus teadlased ja arendajad üheskoos leiutavad uusi võimalusi majanduse ning ühiskonna edendamiseks säästvalt, mitte raiskavalt.
  • … Eestit, kus haridus, omakultuur ja leiutamist toetav õhkkond arendavad inimese loovust, huve ja võimeid nii, et kasvaks tugevad ning targad inimesed.
  • … kogukondlikku üksteisest hoolivate inimeste Eestit, kus kodanikud vastutavad oma riigi, iseendi ja endast nõrgemate eest, kus keegi ei pea muretsema ning kus keegi ei ole hüljatud.
  • … hajutatud energeetika, väiketootmise ning kestliku majanduse Eestit, kus iga piirkond suudab vajadusel iseseisvalt hakkama saada.
  • … Eestit, kus on hea, julge ja rahulik elada ning kus jätkub puhast vett ja toitaineterikast mulda järeltulevatele põlvedele, kus saab hingata männimetsaõhku, ujuda rabajärves ja käia seenel veel paljude aastate pärast.