EKREIKE siseturvalisusest: lastevastased seksuaalkuriteod registri abil ohjesse ning piiridele tugevam valve

 (105)
Isamaa volikogu kogunes Botaanikaaias
Siseturvalisusest rääkides esindas Isamaad Raivo Aeg (vasakpoolseim)Foto: Priit Simson

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa laupäevane konsultatsioon lõppes siseturvalisuse peatükiga. Olulist tähelepanu pööratakse piiri tugevdamisele ja kohalike korrakaitseüksuste ning vabatahtlike suuremale kaasamisele siseturvalisuse tagamiseks.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et arutelude all olid nii piiri tõhusam kaitse, raskete isikuvastaste kuritegude ja lähisuhtevägivallaga võitlemine, kiirreageerimise võimekuse tõstmine kui ka vabatahtlike päästjate ja abipolitseinke suurem toetamine. “Kõik kolm erakonda olid seda meelt, et idapiiri väljaehitamine peab jätkuma,” tõi Ratas välja. Keskerakonna esimees pidas oluliseks suurendada kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel avalikus ruumis. “Toetame kohalike omavalitsuste korrakaitseüksusi ning muudame seadusandlust, et tõsta korrakaitseüksuste ja abipolitseinike töö kvaliteeti ja volitusi,” selgitas Ratas.

EKRE esimees Mart Helme rääkis, et piirivalveküsimustes lepiti kokku selles, et luuakse eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksus PPA-s, samuti tõhustatakse piirivalvuri õppesuunda Sisekaitseakadeemias. Helme sõnul on plaan luua politsei- ja piirivalve kriisireserv, mida kasutada nii piirivalve kui korrakaitse ülesannete täitmiseks. “Jõudsime kokkuleppele, et hoiame immigratsioonipoliitika Eestis kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega ja pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile,” ütles Mart Helme. Ka lepiti kokku selles, et tõhustakase ebaseadusliku immigratsiooni tõkestamist ka põhja- ja lõunapiiril.

Isamaa läbirääkimisdelegatsiooni liikme Raivo Aegi sõnul leiti, et senistest enam tuleb tähelepanu pöörata kuriteo ohvrite õiguste kaitsele ja alaealiste õigusrikkumiste ohjeldamisele. “Tõhustame alaealiste kaitsega tegelevate ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonide koostööd. Eraldi lepiti kokku laste vastu suunatud seksuaalkuritegude ohjeldamises. Selleks loome lihtsustatud võimaluse tuvastada registri kaudu seksuaalkurjategijaid, sh pedofiile,” ütles Raivo Aeg, kes on ühtlasi Eesti esimene politseikindral. Tema sõnul lepiti kokku, et üheks prioriteediks saab ka rahapesu tõkestamine ning küberkeskkonnast tulenevate ohtude selgitamine ning nende vastane võitlus.