Viis riiki kutsusid üles rahvusvahelise tribunali asutamiseks Ukraina lennukatastroofi arutamiseks

 (27)
Viis riiki kutsusid üles rahvusvahelise tribunali asutamiseks Ukraina lennukatastroofi arutamiseks
Julie BishopFoto: JASON REED, Reuters

Austraalia, Holland, Belgia, Malaisia ja Ukraina tahavad, et ÜRO julgeolekunõukogu moodustaks sõltumatu tribunali, et mõista kohut nende üle, kes vastutavad eelmise aasta 17. juulil Ukrainas 298 inimelu nõudnud lennukatastroofi eest.

„Austraalia, Belgia, Malaisia, Holland ja Ukraina leiavad, et sõltumatu rahvusvaheline kriminaaltribunal, mille asutaks nõukogu ja mis peegeldaks kõrgemaid rahvusvahelisi standarde, oleks parim viis ohvrite ja nende lähedaste jaoks õigluse kindlustamiseks,“ ütles Austraalia välisminister Julie Bishop teisipäeval Sydney Morning Heraldi vahendusel. „See oleks ka sobiv vastus asjaolule, et see intsident ja sellega seotud tagajärjed tsiviillennunduse ohutusele mõjutavad rahvusvahelise kogukonna huve tervikuna.“

Viis riiki, mis on seotud Hollandi juhitud juurdlusega, tahavad, et resolutsioon tribunali moodustamise kohta võetaks vastu enne lennukatastroofi raporti avaldamist, mida on oodata oktoobris.

Katastroofis oma kodanikke kaotanud riigid kardavad, et kui Hollandi juurdluse tulemusena soovitatakse esitada süüdistused Kremli-meelsetele separatistidele või Venemaa kodanikele, paneb Moskva resolutsioonile ÜRO julgeolekunõukogus veto.

„Rahvusvahelise kriminaaltribunali asutamine ÜRO harta VII peatüki alusel selleks eesmärgiks saadaks selge sõnumi, et rahvusvaheline kogukond ei tolereeri tegusid, mis ohustavad rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, seades ohtu tsiviillennunduse,“ ütles Bishop. „Nõukogu asutatud tribunal tagaks süüdistustele laialdase rahvusvahelise toetuse ja maksimeeriks rahvusvahelise koostöö kindlustamise väljavaated, mis on vajalik efektiivseks süüdistuste esitamiseks.“