VIDEO ja BLOGI | Venemaa president Putin oma aastakõnes: vale Teise maailmasõja kohta levib nagu nakkus

 (311)

Venemaa president Vladimir Putin esines täna iga-aastase pöördumisega föderaalkogu ees, mis koosneb umbes 1300 inimesest.

Saalis olid föderatsiooninõukogu ja riigiduuma liikmed, ministrid, kubernerid ning regioonide seadusandlike kogude liikmed. Kõnet kajastab umbes 900 Vene ja välismaa ajakirjanikku, teatab telekanal Rossija 24.

Muu hulgas teatas Putin vajadusest kaitsta tõde Suures Isamaasõjas saavutatud võidu kohta.

„Venemaa jaoks on 9. mai kõige suurem ja helgem pidupäev. Me oleme uhked võitjate põlvkonna üle, austame nende kangelastegusid. Meie mälestus ei ole mitte ainult tohutu austuse avaldus kangelaslikule minevikule, vaid see teenib meie tulevikku, innustab meid, tugevdab meie ühtsust. Me oleme kohustatud kaitsma tõde Võidu kohta,” lausus Putin.

„Mida me muidu ütleme oma lastele, kui vale levib kogu maailmas nagu nakkus?” küsis Putin.

Putini sõnul tuleb „jultunud valele, katsetele muuta ajalugu vastu panna faktid”.

Putin teatas, et Venemaal luuakse suurim, kõige täielikum arhiivikompleks dokumentidest, filmi- ja fotomaterjalidest Teise maailmasõja kohta, mis saavad kättesaadavaks Venemaa ja kogu maailma jaoks.

„Selline töö on meie võlg võitjariigina ja vastutus tulevaste põlvkondade ees,” lausus Putin.

Putini kõnet ei kandnud tänavu üle mitte ainult föderaalsed telekanalid. Seda näidati 3847 meetri kõrgusel merepinnast Elbrusel, suurtel ekraanidel Moskvas ja Moskva metroos ning mõnedes regioonides polikliinikutes, multifunktsionaalsetes keskustes ja isegi taksodes.

Vladimir Putini pöördumine föderaalkogu poole
Putin: Venemaa ees seisavad murrangulised, ajaloolised ülesanded.
Putin: tuleb tagada võimu uuenemine Venemaal. Rahva huvid on vaieldamatud.
Putin: seadusandluse kvaliteedi suurendamiseks tuleks tugevdada põhiseaduskohtu rolli.
Putin: Venemaa peab jääma tugevaks presidentaalseks vabariigiks.President peab säilitama õiguse vallandada peaministrit ja ministreid.
Putin: parlament peab võtma omale suure vastutuse valitsuse moodustamise eest.
Putin: tuleb suurendada kuberneride rolli föderaalsete otsuste vastuvõtmises. Lisaks sellele tuleb põhiseadusesse kirjutada riiginõukogu roll.
Putin: pensionide regulaarne indekseerimine tuleb kirjutada põhiseadusse. Samuti see, et palk ei tohi olla alla elatusmiinimumi.
Putin: tuleb karmistada nõudeid isikutele, kes pretendeerivad presidendiametile.
Putin: uue põhiseaduse järele ei ole vajadust, aga arutusele tuleks võtta põhiseaduseparandused.
Putin: Venemaa ei hakka kellelegi relvastuse alal midagi peale suruma.
Putin: relvastuse alal peavad teised riigid Venemaad kinni püüdma.
Putin: tuleb näidata üles poliitilist tahet ja vaprust. Tähtis on ÜRO roll. Viis tuumariiki peavad tegema kõik rahu ja julgeoleku heaks.
Putin: me peame kaitsma tõde Võidu kohta. Venemaal luuakse arhiividokumentide kompleks Teise maailmasõja kohta.
Putin: tuleb laiendada nõudmist innovatsiooni järele riigi sees.
Putin: Venemaa on võimeline saavutama samasuguseid läbimurdeid tehisintellekti, digitaaltehnoloogiate ja geneetika alal nagu riigikaitses.
Putin: vaja on ökoloogilise monitooringu süsteemi. Tuleb kardinaalselt vähendada jäätmete prügimägedele viimist.
Putin: sel aastal tuleb lõpule viia äritegevuse järelevalve- ja kontrollisüsteemi reform.
Putin: SKT kasvutempo peab 2021. aastal olema maailma omast kõrgem.
Putin: eelmise aasta tulemuste järgi oli inflatsioon 3%.
Putin: olukord, kus ravimeid ei ole võimalik seaduslikult kätte saada, ei tohi korduda.
Putin: sel aastal tuleb juurutada tervishoiu töötasustamise uus süsteem.
Putin: tuleb muuta meditsiinikõrgkoolidesse vastuvõtmise korda. Kohad peavad muutuma sihtotstarbelisteks.
Putin: tuleb tegeleda arstide ja velskrite eluasemeprobleemidega.
Putin: jõupingutused tuleb kontsentreerida tervishoiu esmatasandile. Siin on palju inimeste jaoks tundlikke probleeme.
Putin: eluiga Venemaal on jõudnud 73 aastani. Laste suremus on jõudnud ajaloolise miinimumini.
Putin: tööturg muutub dünaamiliselt. Tekivad uued ametid. Kõrgkool peab nendele küsimustele reageerima.
Putin: igal aastal tuleb suurendada regionaalsete kõrgkoolide kohtade arvu.
Putin: klassijuhataja on kasvataja. See on föderaalne funktsioon. Õpetajate palgad ja toetused ei tohi langeda, sest jutt käib spetsialistidest, kes on riigi jaoks väga tähtsad.
Putin: tähtis on õpetaja roll. Tuleb kehtestada lisatasud klassijuhatajatele.
Putin: tuleb aidata korda teha muusika ja kunstiga tegelemise kohad koolides.
Putin: tähtis on hariduse mugavus ja kvaliteet. Tuleb kindlaks määrata täiendavate kohtade arv koolides.
Putin: lastele tuleb luua kõik võimalused, sealhulgas hariduse osas. Tähtis on, et lapsed teadvustaksid tõelisi pereväärtusi: soojust, hoolimist, armastust. Siis saab Venemaa suureks maaks.
Putin: kõigile õpilastele 1.-4. klassis tuleb tagada soe toit. Tasuta kvaliteetne toit peab olema olemas alates 1. septembrist 2020.
Putin: hüpoteegi soodusmäär laieneb laenu kogu summale.
Putin pikendas emakapitali programmi. Emakapitali suurendatakse ja hakatakse iga-aastaselt indekseerima.
Putin: riik aitab ümberõppel ja madala sissetulekuga kodanikke.
Putin: keskmine väljamakse lapse pealt on 11 000 rubla kuus. Selle probleemiga tuleb operatiivselt tegeleda.
Putin: teen ettepaneku igakuisteks väljamakseteks iga 3-7-aastase lapse pealt alates 1. jaanuarist 2020.
Putin: on olemas perede madalate sissetulekute probleem.
Putin: tähtis on laste sõimedesse vastuvõtmise küsimus. Tuleb töötada kõigis suundades perede toetamiseks.
Putin: tuleb aru saada, milliste raskustega puutuvad kokku paljulapselised pered.
Putin: tuleb välja murda demograafilisest lõksust ja tagada riigi rahvastiku kasv.
Putin: peresid loovad praegu 1990. aastate väikesed põlvkonnad. Demograafiline periood on pingeline.Summaarne sündivuse koefitsient oli 2019. aastal 1,5 ja seda on Venemaa jaoks vähe. 1943. aastal oli see 1,4.
Putin: palju sõltub sellest, kui palju lapsi Venemaal sünnib.
Putin: muutuste tempo peab kasvama iga aastaga.
Putin alustab kõnet.
Teatatakse, et Putini pöördumiseks on tänavu eraldatud 1 tund ja 20 minutit.