VIDEO ja BLOGI | Putin tegi aastakõnest uute relvade demonstratsiooni läänele: te ei kuulanud meid ja saite nüüd!

 (229)

Venemaa president Vladimir Putin pöördus täna aastakõnega föderaalkogu ehk parlamendi mõlema koja liikmete poole, kus andis hinnangu asjade seisule riigis ning määras kindlaks sise- ja välispoliitika peamised suunad. Suure osa kõnest hõlmas uue relvastuse demonstratsioon koos videotega, mis oli mõeldud sõnumina eelkõige USA-le, et Venemaaga tuleb arvestada.

Vladimir Putini aastakõne
Putin lõpetas kõne ja kõlas Venemaa hümn.
Putin: viimastel aastatel oleme me jõudnud selliste muutusteni, milleks teistel kulus aastasadu. Tuleb olla julge, võtta endale vastutus, saada tugevamaks.
Putin: me oleme huvitatud koostööst USA ja Euroopaga. Isegi kui meie seisukohad kokku ei lange.
Putin: Venemaa vastab tuumarünnakule. Seda tehakse momentaanselt, ükskõik millist pommi meie riigi vastu kasutada.
Putin: neile, kes viimase 15 aasta jooksul on püüdnud arendada oma relvastust, saada Venemaalt ühepoolset ülekaalu, kehtestada rahvusvahelise õiguse seisukohalt ebaseaduslikke ja keerulisi piiranguid ja sanktsioone eesmärgiga hoida meie maa arengut kinni, muu hulgas sõjalises valdkonnas, ütlen: kõik see, mida te püüdsite segada ja takistada sellist poliitikat ajades, on juba toimunud. Ja takistada Venemaad ei õnnestunud.
Putin: uued relvad ei ole vastuolus rahvusvaheliste kokkulepetega. Venemaa ei ähvarda kedagi ega kavatse kedagi rünnata.
Putin: tehnika tekib varem või hiljem kõigile riikidele, Venemaal see juba on, aga see pole nii tähtis. Aga selliseid kangelasi nagu Süürias hukkunud ohvitser Filipov ei tule teistel riikidel mitte kunagi.
Putin: juba täna võib täie õigusega teatada: Venemaa on loonud kõrgtehnoloogilise armee. Ja selle südames on ustav ohvitseride korpus.
Putin: sellised relvad võib välja töötada ainult riik, kellel on arenenud teadus ja haridus. Venemaal on see potentsiaal olemas.
Putin nimetas uute relvade väljatöötajaid meie aja kangelasteks. Jutt käib tuhandetest inimestest, kes on teinud tööd Venemaa julgeoleku heaks.
Putin: ma ei rääkinud kõigist meie väljatöötatud asjadest, aga tänaseks piisab. See ei ole Nõukogude Liidu tagavara, need on uued leiutised.
Putin: käib töö ka laserrelvaga.
Putin: uusimaid relvasüsteeme hakatakse seeriaviisiliselt tootma. Kõik need on juba riigi omanduses, kuigi videod on arvutigraafika.
Putin: uus relv võib manööverdada atmosfääri tihedates kihtides. See on praktiliselt tabamatu. Kiirus on hüperhelikiirus. See on nagu meteoriit. Relva nimi on Avangard.
Putin tsiteeris iseenda 2004. aastal öeldut: Venemaal on vaja relvi, mida pole maailmas kellelgi teisel, aga siis keegi Venemaad ei kuulanud. Saite nüüd.
Putin rääkis uuest süsteemist Kinžal ja näitas videot.
Putin: Venemaal on olemas ülehelikiirusega relvastus. Selliste relvade omamine on väga tähtis, see on ideaalne ja praktiliselt tabamatu, seda tahavad endale kõik lääneriigid. Venemaal on sellised relvad olemas. Nende katsetused on lõpule viidud.
Putin: tinglikku nimetust neile relvadele pole veel valitud, ootame ettepanekuid kaitseministeeriumi veebilehel.
Putin näitas veel videot, milles oli näha Vene relvade uusima energeetilise seadeldise töö.
Putin: Venemaal on välja töötanud juhita aparaadid, mis ületavad kiiruselt mitmekordselt allveelaevu ja torpeedosid. See on lihtsalt fantastika!
Putin: mitte kellelgi teisel sellist relva veel ei ole. Kui aga tuleb, mõtlevad meie poisid välja midagi uut.
Putin: mitte mingid raketitõrjesüsteemid meid nüüd enam ei häiri. Uue relva tegevusulatus on piiramatu ja trajektoor ettearvamatu.
Näidatakse videot Sarmatist ja saal aplodeerib.
Putin: Vene raketid, mida läänes nimetati Sataniteks ehk Vojevodid töötati välja veel Nõukogude Liidu ajal, aga nüüd vahetab need välja uusim relv Sarmat. Need raketid on läänes muide juba nimetatud Satan-2-ks.
Putin: kõik meie mandritevahelised raketikompleksid varustatase raketitõrje vältimise süsteemiga.
Putin: vaatamata meie protestidele töötas Ameerika konveier edasi. Ameeriklased teevad oma püüdurraketid, mis võivad Venemaa tuumapotentsiaali neutraliseerida. Aga mida meie tegime peale protestide? Venemaa astus hoogsa sammu uute relvade väljatöötamisel.
Putin: kui ei olnud enam Nõukogude Liitu, oli Venemaa üleni võlgades, majandus ei töötanud ning lääne partnerid otsustasid, et Moskvaga ei pea arvestama. Seda loogikat on võimalik mõista, me oleme ise selles süüdi.
Putin: pärast lahkumist raketitõrjekokkuleppest teatas Washington, et nende raketitõrjesüsteem ei ole suunatud Moskva vastu. Ameerika võimud ütlesid, et Venemaa võib teha, mis tahab.
Putin: Venemaa loob uusi relvi vastuseks USA tegevusele, kes on paigutanud oma raketitõrjesüsteemi teiste riikide territooriumile. Washington on lahkunud raketitõrjekokkuleppest, mille vastu on Moskva järsult sõna võtnud. Olemas olnud süsteem garanteeris julgeolekut ja tegi potentsiaalse agressori tabatavaks. 2002. aastal lahkus USA aga ühepoolselt kokkuleppest ja loobus koostööst selles vallas. Kõik meie ettepanekud lükati tagasi.
Putin: kogu maailma inimesed teavad nüüd, kuidas nimetatakse Vene relvi. Loodud on relvajõudude juhtimuse rahvuslik keskus.
Putin: relvajõudude võimsus on märkimisväärselt suurenenud. Süüria operatsioon on näidanud riigi relvajõudude võimalusi. Armee on saanud uusima kõrgtehnoloogilise relvastuse.
Putin: võimude töö digitaliseerimine võimaldab suurendada läbipaistvust ja võidelda korruptsiooniga.
Putin: kriminaalkoodeks peab lakkama olemast juriidiliste isikute vaheliste arveteklaarimiste instrument. Kriminaalnormid peavad aga vastupidi karmilt toimima, kui jutt käib inimeste õigustest, eludest ja tervisest. Võidelda tuleb korruptsiooniga.
Putin: riigi osa majanduses peab vähenema. Pangasüsteemi tervendamisega läks riigi kontrolli alla hulk varasid, aga need tuleb ära müüa.
Putin: tänan agrotööstuskompleksi töötajaid rekordsaagi eest üle 130 miljoni tonni - rohkem kui Nõukogude Liidus.
Putin: suurte agrotööstuskomplekside areng ei tohi toimuda väikemajapidamiste arvelt.
Putin: juba nelja aasta pärast ekspordib Venemaa rohkem toodangut, kui impordib.
Putin: investeeringud peavad minema tööstuse uuendamisse. Kuue aasta jooksul peame me kahekordistama mittetoorainelist mitteenergiakandjate eksporti.
Putin: me jääme veel märgatavalt maha tööviljakuselt. Tööviljakuse suurendamine võrdub palkade tõusu ja tarbijanõudluse suurenemisega.
Putin: vaja on langetada laenude intressimääru. Laenud tuleb teha kättesaadavaks.
Putin: inflatsioon on langenud rekordilise kahe protsendini. Varem oli see 12%. Venemaal on sisuliselt uus makromajanduslik reaalsus.
Putin: on vaja majandust, mille kasvutempo on maailmamajanduse kasvutempost suurem. See pole lihtne, aga on vältimatu. See on uue valitsuse võtmeorientiir.
Putin: lähima kuue aasta jooksul tuleb meil suunata märkimisväärne raha infrastruktuuriprojektidesse.
Putin: Vene noorus tõestab oma juhtpositsiooni teaduse valdkonnas. Noored venemaalased on võitnud rahvusvahelistel olümpiaadidel 38 medalit.
Putin: tuleb tugevdada Vene matemaatikute juhtpositsiooni. Tähelepanu tuleb pöörata geneetikale.
Putin: teaduse areng lubab luua uusi ravimeid. Täie jõuga tuleb välja töötada hariduskeskused, mitmetes linnades on nad juba olemas.
Putin: viimastel aastatel on Venemaa kasvatanud potentsiaali teaduse valdkonnas. Vaja on aga jõuda uuele tasemele. Venemaale luuakse kaks osakeste kiirendit.
Putin: meil on vaja oma digitaalplatvorme.
Putin: peamised konkurentsieelised on teadmised ja tehnoloogia. On vaja normatiivset baasi juhita ja digitaalsetele tehnoloogiatele.
Putin: kool peab vastama aja nõuetele, siis on ka riik valmis neile vastama. Venemaa algkool on juba tunnistatud üheks paremaks maailmas. Rahvusvahelised eksperdid tunnistavad, et meie algkool on üks tugevamaid.
Putin: kunstiteoseid ei tohi hoida hoidlates.
Putin: 2018. aasta on Venemaal vabatahtlike aasta. Inimeste osalemine riigi asjades teeb meist ühtse rahva.
Putin: mitmetes linnades tuleb rekultiveerida prügimäed ja parandada joogivee kvaliteeti kogu riigis. Mõnedes kohtades antakse joogivett endiselt ainult teatud ajal. Tuleb realiseerida projektid, mis on seotud Baikali järve ja Volga basseini ökoloogiaga. See parandab vähemalt poolte elanike elukvaliteeti.
Putin: keskkonnaalast olukorda riigis tuleb parandada. Edasilükkamisi selles küsimuses enam ei tule.
Putin: Venemaal luuakse süsteem võitluseks onkoloogiliste haigustega. Venemaa peab saavutama kõige kõrgema taseme vähi ravis ja profülaktikas.
Putin: äärmiselt tähtis on haiguste profülaktika. Igal venemaalasel peab olema võimalus käia kvaliteetsetel läbivaatustel.
Putin: meditsiiniasutused peavad olema seotud ühtse "digitaalkontuuriga".
Putin: administratiivsete ümberkorraldustega on üle piiri mindud - haiglad regioonides on suletud, aga uusi ette ei nähtud. Võimud on inimesed ära unustanud. Seal, kus haiglad on kaotatud, tuleb nad taastada.
Putin: kogukulutused tervishoiule peavad kahekordistuma.
Putin: tuleb lahendada kaugete territooriumide elektrivarustuse küsimus. Lisaks sellele tuleb kogu riiki kiire internet. See lubab avada venemaalaste jaoks uue digitaalmaailma koos kõigi selle kasudega. See on kolossaalne murranguline ressurss.
Putin: Venemaa peab saama niinimetatud "suurte andmete" säilitamise valdkonna liidriks.
Putin: olukord, kus naaberoblastisse tuleb lennata läbi Moskva, jääb minevikku.
Putin: põhja meretee on Venemaa jaoks väga tähtis. Vaja on arendada arktilist regiooni. Meie Arktika laevastik on olnud ja saab olema kõige tugevam maailmas.
Putin: tuleb suurendada raudteede läbilaskevõimet.
Putin: Venemaa on suurendanud sadamate võimsust Nõukogude Liiduga võrreldes kolm korda.
Putin: BAM-i ja Transsiberi raudtee läbilaskevõime kasvab poolteist korda. Lisam tasub end ära väga kiiresti.
Putin: kulutusi teede ehitusele ja korrashoiule tuleb kahekordistada. Tee-ehituse finantseerimiseks eraldatakse 11 triljonit rubla.
Putin: püsiva kasvu ja arengu tagamiseks tuleb kogu riik sõna otseses mõttes kommunikatsioonidega läbi õmmelda.
Putin: inimesed, kes paigutavad raha eluasemete ehitusse, peaksid olema kaitstud. Riske ei peaks enda peale võtma mitte laenajad, vaid pangad.
Putin: ülesanne on suurendada elamuehituse mahtu poolteist korda.
Putin: kolm faktorit elamispinna kättesaadavuse suurendamiseks: jutt käib sissetulekute suurendamisest ja maksumäärade alandamisest. Hüpoteek peab saama kättesaadavaks enamikule kodanikest.
Putin: võimud toetavad algatusi, mis võimaldavad linnadel uut moodi avaneda. Eriline tähelepanu pööratakse sotsiaal- ja infrastruktuuriprojektidele.
Putin: tänapäevane keskkond elu ja väikeettevõtluse jaoks aitab kaasa keskklassi tekkele.
Putin: linnade areng peab saama kogu riigi mootoriks. Inimeste arvamus peab olema otsustav.
Putin: linnakeskkonna uuendamine peab toimuma uute tehnoloogiate arvelt.
Putin: on põhimõtteliselt uue taseme eesmärk: teha nii, et keskmine eluiga Venemaal ületaks 80 aastat.
Putin: ülesanne on kasvatada SKT-d elaniku kohta poolteist korda. See on keeruline, aga võimud teevad selle nimel tööd.
Putin: on vaja vanema põlvkonna inimeste toetamise süsteemset programmi. See on pärast valimisi uue valitsuse üks peamisi ülesandeid.
Putin: vahe palga ja pensioni vahel ei tohi olla nii märkimisväärne kui praegu.
Putin: emade ja laste kaitseks suunatakse üle kolme triljoni rubla.
Putin: riik on lahendanud lasteaedade probleemi. Kutsun üles tagama piisava arvu kohti rühmades, et noored emad saaksid tööle minna ega ei kaotaks kvalifikatsiooni.
Putin: 1990. aastate demograafilised kaotused annavad ennast veel tunda, aga olukorras on toimunud murrang.
Putin: meie prioriteet on inimeste heaolu. Me peame andma inimestele väärikat tööd. Inimestel peab olema võimalus ennast teostada.
Putin: Venemaa arengu võtmefaktor on inimeste heaolu. Vaesusega puudub kokku 20 miljonit kodanikku, see näitaja on kahanenud.
Putin: tuleb üles näidata tahet tulemusliku töö ja tulevaste põlvkondade heaks. Juttu sellest, et keegi tuleks ja Venemaa hõivaks, ei ole.
Putin: vaja on laiendada vabaduse ruumi kõigis sfäärides.
Putin: muudatustel maailmas on tsivilisatsiooniline iseloom.
Putin: lähiaastad saavad otsustavaks riigi tuleviku suhtes. See on seotud valikutega. Jutt käib tehnoloogia arengust. Mahajäämus selles valdkonnas on lubamatu.Tehnoloogiline mahajäämus kannab endas suveräänsuse kaotamise riski. Meilt oodatakse jõulist vastust. Ja me oleme valmis sellise vastuse andma.
Putin: Moskval on juba olemas ulatuslike projektide läbiviimise kogemus sotsiaalsfääris, makromajanduslik olukord avab aga võimalusi pikaaegseks kasvuks.
Putin: on õnnestunud tagada Venemaa püsiv areng. Ei tohi aga lubada, et stabiilsus muutuks nõrkuseks. Meil ei ole õigust lubada, et saavutatud stabiilsus viiks enesega rahuolule.
Putin: pöördumisel on eriline, piiripealne iseloom. Täna on igal teol eriline tähtsus. Me oleme läbinud ulatuslikud, keerulised ümberkorraldused, saanud hakkama väga keeruliste väljakutsetega.
Putin saabub saali.
Poliitikute saabumine. https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/969131320910712832?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fpolitics%2F20180301%2F1515501294.html