VIDEO ja BLOGI | Euroopa Komisjoni president Juncker esines kõnega olukorrast Euroopa Liidus

 (96)
VIDEO ja BLOGI | Euroopa Komisjoni president Juncker esines kõnega olukorrast Euroopa Liidus
Foto: POOL New, REUTERS

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peab täna Strasbourg’is Euroopa Parlamendi ees iga-aastase kõne olukorrast liidus, mille võtmeteema oli „suveräänsus” ehk Euroopa kollektiivne võime kujundada maailmapoliitikat.

Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast liidus
Järgneb arutelu.
Armastan endiselt Euroopat ja armastan seda ka tulevikus. Aitäh!
21. sajandi patriotism on kahemõõtmeline - riigi ja Euroopa oma. Patriotism on voorus, aga piiratud natsionalism masendav vale ja ohtlik mürk.
Rohkem tuleb tegelda ka sotsiaalse mõõtmega.
Tuleb pingutada Ida- ja Lääne-Euroopa ühendamiseks.
Euroopa diplomaatia peab olema üks nagu meie mitmepoolne solidaarsus.
Euroopa diplomaatia peab olema üks nagu meie mitmepoolne solidaarsus.
Me oleme kõik vastutavad Euroopa oleviku ja tuleviku eest. Peame ajaloost õppima. Euroopa ei peaks olema pealtvaataja, vaid aktiivne tegutseja ja tulevase maailma arhitekt. Selleks on vaja rääkida ühel häälel.
Euroopa Kohtu otsuseid tuleb austada ja rakendada. See on kohustus.
Peame pöörduma tagasi konpromisside juurde, mis tähenda oma seisukohtadest loobumist. Peame kaitsma õigusriiki.
See lõpetab igasuguse arutelu. Euroopa peab jääma kohaks, kus pressivabadust ei rünnata. Ilma vaba ajakirjanduseta ei ole demokraatiat.
Omavahel vaieldakse üha enam. Solvamine ei aita aga Euroopat edasi.
Teatud maksuküsimustes tuleks samuti otsustada kvalifitseeritud häälteenamusega.
Peame tugevdama oma suutlikkust kõnelda ühel häälel. Ei ole normaalne, kui Euroopa vaikib, kui räägitakse Hiina inimõiguste rikkumisest, sest üks riik on vastu. Ettepanek minna üle kvalifitseeritud häälteenamusele mõnedes välispoliitika küsimustes.
Eurost peab saama uue Euroopa suveräänsuse aktiivne vahend. Selleks tuleb kodus kord majja lüüa, tugevdades majandus- ja rahaliitu.
Tuleb süvendada rahaliitu.
Peame arendama euro rahvusvahelist rolli. Ta on siiski edukas olnud ja kasutatavuselt teisel kohal. 60 riiki on oma valuuta sidunud euroga. Rahvusvaheliselt peaks euro mängima suuremat rolli.
Valimised ei ole demokraatia kriis ja enne neid on normaalne teha kiireid otsuseid.
Peame saavutama põhimõttelise kokkuleppe eelarve üle pärast 2020. aastat.
Peame ratifitseerima partnerlusleppe Jaapaniga.
Kodanikele ei meeldi ebaselgus.
Palju tööd on teha jäänud. Peame kodanikke veenma, et kõiges põhilises oleme ühel nõul.
Suurbritannia jääb alati lähedaseks naabriks ja partneriks.
Kaitseme kõiki suure reede kokkuleppe elemente.
Kogu EL on solidaarne Iirimaaga piiri küsimuses.
Loomulikult austame brittide otsust lahkuda, kuid avaldame kahetsust. Lahkujal ei saa aga olla sama privilegeeritud positsioon ega saa valida, millega seotuks jääda.
Tuleb sõlmida kaubanduslepe kahe kontinendi vahel.
Juncker räägib Aafrika toetamisest.
Tuleb välja töötada rändereform.
Meil on 97% vähem pagulasi Vahemere ida ja 87% vähem keskosas.
Ettepanekud demokraatlike protsesside kaitseks kolmandatest riikidest tuleva manipulatsiooni vastu.
Julgeolekuliit tuleb lõpuni viia. Uued ettepanekud terroripropaganda vastu, et see tunni jooksul maha võtta. Terroristide vastu tuleb võidelda piirideta, koostöös. Uued ettepanekud rahapesu vastu.
Ma pole nõus, et komisjoni süüdistatakse kõiges. Ettepanekud tuleks vastu võtta. Patuoinad on kõikides institutsioonides, kõige vähem on neid komisjonis ja parlamendis.
Liikmesriigid peaksid otsustama, kas jääda suve- või talveaega. Peame leidma lahendused piirkondlike ja ühisturutingimustega kooskõlas.
Kellakeeramine kuulub minevikku.
On vaja sellist seadust, millega igasugune plast on keelatud.
Euroopa kodanikke ei huvita, mida komisjon varem välja pakkus, aga huvitab, et internetihiiglased maksaksid makse, seal, kus raha teenivad.
Peame näitama, et Euroopa suudab ületada erinevusi.
See on kaalul ka Euroopa Parlamendi valimistel.
Suveräänsus ei ole teiste vastu suunatud. EL pole kindlus, mis end teistele sulgeb, Euroopast ei saa kunagi saart.
EL-i suveräänsus tuleb riikide suveräänsusest, mitte ei asenda seda.
Geopoliitika näitab, et tuleb tegelda Euroopa suveräänsuse küsimusega, saatus tuleb oma kätte võtta. Tuleb rohkem mõjutada maailma asju.
Tugev ja ühtne Euroopa võimaldab tähtedeni jõuda.
Ainult tugev ja ühtne Euroopa suudab säilitada töökohti ja väärtusi.
Seetõttu alustasin Euroopa kaitsekavaga. Oline on mitte militariseeruda, aga muutuda vastutustundlikumaks.
Kui Euroopa mõistaks oma riikide ühtset võimsust, saaksime loobuda ülemaailmse maksja rollist, tahame muutuda globaalseks tegijaks.
Mulle ei meeldi ühepoolne suhtumine, mis teisi arvesse ei võta.
Vaadakem Süüriat, Idlibi, me ei saa vaikida, vaadates humanitaarkatastroofi. Süüria näitab, kuidas rahvusvaheline kord üha rohkem kahtluse alla seatakse. Mineviku lubadused ei pruugi enam kehtida, mistõttu on vaja ühtset Euroopat, mis on tugev.
EL võib eksportida stabiilsust.
Peame vaatama tulevikku. Maailm on üha ebakindlam, väljakutsed üha arvukamad.
Põud suvel meenutas, et peame pingutama, et kõike tulevastele põlevedele säilitada.
Kaitseme ühiselt Pariisi kliimalepet.
Euroopa suudab oma huve kaitsta, kui räägib ühel häälel.
Ühiselt oleme muutunud väga tugevaks jõuks, millest ei saa mööda vaadata.
Ühiselt oleme muutunud väga tugevaks jõuks, millest ei saa mööda vaadata.
EL on avatud, aga ei paku ennast niisama välja.
Euroopa on jätkuvalt juhtiv kaubandusjõud, peame kaitsma oma suveräänsust. Anname 40% ülemaailmsest SKT-st. Kaubanduslepped aitavad eksportida kõrgeid Euroopa norme.
Kreeka on suutnud oma kava hästi täita ja jalgele tõusta.
Kunagi pole tööhõive suurem olnud, tööpuudus on madal.
Majandus- ja finantskriis on selja taha jäetud. Majandus on kasvanud jätkuvalt 21 kvartali jooksul.
Öelgem jah patriotismile, kuid ei liialdamisele.
Olgem õnnelikud, et saame elada EL-is, tänu millele valitseb rahu.
Enne I maailmasõda oodati rahulikku elu, kuid järgmisel aastal algas sõda.
Teha on veel palju ja sellest räägingi.
Praeguse komisjoni töö kokkuvõtete aeg ei ole veel käes.
Juncker räägib ajaloost ja kiirelt mööduvast ajast.
Sõna saab Juncker.
Saabub Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, kes avab istungi.