Venemaal tehti ettepanek laste vähesuse maksu kehtestamiseks

 (43)
Venemaal tehti ettepanek laste vähesuse maksu kehtestamiseks
Foto: Maks Vetrov, Sputnik

Venemaa demograafia-, migratsiooni- ja regionaalarenguinstituudi direktor Juri Krupnov saatis president Vladimir Putinile paljulapseliste perede staatuse föderaalseaduse kontseptsiooni projekti, milles nähakse ette laste kasvatamise võrdsustamist tööstaažiga, õigust saada tasuta maatükk koos kommunikatsioonidega ning laste vähesuse maksu kehtestamist, kirjutab ajaleht Izvestija.

Krupnov ütles Izvestijale, et seaduseelnõu eesmärk on muuta põhimõtteliselt ja tõsta paljulapseliste perede staatust, mis võimaldaks 2030. aastaks lahendada demograafilised probleemid.

Krupnovi sõnul on kavas seaduse läbisurumine teha ülesandeks kaitseministeeriumile ja majandusarenguministeeriumile, sest seadus peab kaasa aitama tööjõuressursside ja riigi kaitsevõime probleemide lahendamisele.

Kontseptsioon näeb ette paljulapseliste perede jaotamise kolme kategooriasse: vähekindlustatud (riigi ülalpidamisel), kaitse all olevad (riigi osalisel ülalpidamisel) ja jõukad. Paljulapseline perekond määratletakse kontseptsioonis „täieliku perekonnana, välja arvatud ühe abikaasa surma korral, kus on kolm või enam last (noorim peab olema alla 18 aasta vana).

Tehakse ettepanek hakata maksma peredele iga kuu raha, sõltuvalt laste arvust: 25 000 rubla (394 eurot) 3-4 lapse eest, 45 000 rubla (709 eurot) 5-7 lapse eest ja 100 000 rubla (1576 eurot) kaheksa ja enama lapse eest.

Teine osa toetusest peaks tulema konkreetsete asjade või teenustena (muusikainstrument, kontserdi- või spordiklubi pilet, reis). Lastega tegelemise aeg lisataks tööstaažile.

Seaduseelnõu autorid teevad ettepaneku anda paljulapselistele peredele õigus elada elukvaliteedilt eesrindlikes eriasulates – demograafilise tuleviku linnakutes, kus antaks tasuta maatükk, mis on infrastruktuuriliselt Euroopa standardite järgi varustatud, ning maja ehitamist toetataks materjalide, projektide ja võrkudesse lülitamisega.

Kui pere ei taha eriasulas elada, kavatsetakse kompenseerida eluasemelaenu tagasimakseid neljanda ja iga järgmise lapse sünni järel – 20 protsenti laenust iga lapse pealt.

Nende eesmärkide täitmiseks tuleb luua riiklik paljulapseliste perede toetuse fond – Tuleviku Fond. Raha tuleks sinna föderaal- (0,01 protsenti) ja regionaaleelarvetest (0,5 protsenti), toorainete müügist (kaks protsenti) ja „tuleviku toetamise maksust“ (üks protsent).

Lisaks sellele tehakse ettepanek kehtestada spetsiaalne maks laste vähesuse eest (lastetutele mittemeditsiinilistel põhjustel ja ühelapselistele peredele). Selle suurust pole veel määratletud.

Toetama kavatsetakse hakata ka paljulapselisi isasid: hakatakse välja andma ordenit „Venemaa teeneline isa“ ning tehakse soodustusi ja allahindlusi auto ostmisel.