Venemaal karmistati teadlaste välismaalastega suhtlemise reegleid

 (33)
Venemaal karmistati teadlaste välismaalastega suhtlemise reegleid
Venemaa Teaduste AkadeemiaFoto: Anton Denissov, Sputnik

Venemaa haridus- ja teadusministeeriumi alluvuses olevate organisatsioonide teadlased peavad hakkama taotlema luba kohtumiseks välismaa kolleegidega ja nendest kohtumistest aru andma.

Venemaa haridus- ja teadusministeerium kinnitas oma töötajate ja allasutuste töötajate välismaalastega kohtumise korra, teatas väljaanne Troitski Variant, mis avaldas käskkirja minister Mihhail Kotjukovi allkirjaga, vahendab RBK.

Dokumendi järgi peavad Vene teadlaste kohtumised nende välismaa kolleegidega, aga ka näiteks välismaa firmade Venemaa kodanikest töötajatega, toimuma eriliste reeglite järgi. Kohtumised ei tohi toimuda töökohal ja nendeks peab olema vastav luba juhtkonnalt. Pärast kohtumist tuleb selle kohta haridus- ja teadusministeeriumi aruanne saata.

Välismaalaste otsesed külaskäigud teadusasutustesse on veelgi rangemalt reglementeeritud. Kohtumised peavad toimuma selleks spetsiaalselt ette nähtud ja varustatud ruumides ning välismaalased ei tohi kasutada (välja arvatud spetsiaalselt kokku lepitud juhtudel) „informatsiooni töötlemise ja kogumise tehnilisi vahendeid”, sealhulgas nutitelefone.

Välismaalastega kohtumistel võivad osaleda ainult spetsiaalsetesse nimekirjadesse kantud inimesed, kusjuures igal kohtumisel peab osalema vähemalt kaks inimest, kes on seotud arutatava teemaga.

„Interneti, e-posti ja teiste traadita side liikide ajastul on sellised meetmed ja dokumendid lihtsalt mõttetu anakronism. Kas ma pean saama juhtkonnalt loa suhtlemiseks välismaa kolleegiga e-posti või Skype’i teel? Või on kirjavahetus välismaalastega nüüd lihtsalt keelatud, kui selles osaleb ainult üks töötaja?” kommenteeris oma avalikus kirjas tehnikateaduste doktor, professor, Teadustöötajate Ühingu (ONR) nõukogu liige ja Venemaa Teaduste Akadeemia Masinaõpetuse Probleemide Instituudi laboratooriumi juhataja Aleksandr Fradkov.

Venemaa haridus- ja teadusministeeriumist öeldi, et ettekirjutused järgivad ülemaailmset praktikat.