Venemaa ei hüvita Leedule okupatsioonikahjusid

 (59)
Venemaa ei hüvita Leedule okupatsioonikahjusid
Reuters/Scanpix

Vene suursaadik Leedus Vladimir Tšikvadze kinnitas, et Moskva keeldub maksmast Leedule hüvitist väidetavate Nõukogude okupatsioonikahjude eest.

"Meie jaoks on Venemaale esitatavate kompensatsiooninõuete küsimus lõplikult suletud. Katsed panna Leedu ja Venemaa praeguseid suhteid sõltuvusse erinevatest tõlgendustest meie ühise mineviku sündmuste kohta, mille eest Venemaa ei vastuta ega saagi vastutada, on taunitavad," ütles suursaadik saatkonna võrgulehel vastuseks Leedu venekeelse väljaande Obzor esitatud küsimusele, teatab Interfax BNS-i vahendusel.

"Olen veendunud, et rahalised nõuded ja okupatsiooniretoorika pole parim viis Leedu välja öeldud eesmärgi saavutamiseks arendada Venemaaga kahepoolselt kasulikke suhteid. Lubage mul tuua üks näide. 1922. aasta Genova konverentsil, millest Nõukogude Liit esmakordselt osa võttis, esitati nõudmine, et Nõukogude Venemaa tasuks tsaaririigiaegsed võlad ning ettevõtete riigistamisega seotud kahjud. Moskva omalt poolt esitas plaani oma kahjude kompenseerimiseks. Kui hakkame üles lugema, kes kellele ja kui palju võlgu on, võime jõuda liiga kaugele," ütles suursaadik vastuses.

Mulluses arvamusuuringus, kas Leedu peaks taotlema Venemaalt okupatsioonikahjude hüvitamist, vastas 54 protsenti küsitletuist jaatavalt, 41 protsenti eitavalt ja viis protsenti ei osanud vastata.