Vene välisminister peab võimalikuks ennetavaid lööke Afganistanile

 (16)

Venemaa välisminister kommenteeris istungil arutatud memorandumiprojekte ning ütles, et need saadetakse kinnitamiseks osalevate riikide presidentidele.

Ivanov rõhutas, et kõik need dokumendid võtavad nii või teisiti arvesse praegust olukorda, millele on iseloomulik rahvusvahelise terrorismi ja usulise ekstremismi aktiviseerumine. Ta rõhutas, et memorandumid peavad tõhustama riikide koostööd vastavalt kollektiivsele julgeolekule.

Ta märkis sealjuures veel kord, et ülalmainitud maade kollektiivse julgeoleku leping on avatud teistele riikidele, kuigi uusi avaldusi seni veel ei ole laekunud.