Vene väegrupeeringus Tšetšeenias teenib ligi 80.000 meest

 (7)

Ta rõhutas, et veebruaris algas vägede plaaniline väljaviimine Tšetšeeniast. Kindrali väitel viidi veebruaris alalisse asukohta tagasi kaks õhudessantvägede polku, märtsis lahkus aga veel üks dessantväepolk.

Aprillis saadeti alalisse asupaika Siberi, Uurali ja Volgamaa sõjaväeringkonda kolm motolaskurpolku.

Manilov ütles, et praegu seisavad kindralstaabi hinnangul föderaalvägede vastu tšetšeenide formeeringud, kus liikmeid on kolme tuhande ringis.

Tšetšeenide peajõud asuvad kindrali sõnul Vedeno ja Nožai-Jurti rajoonis, osaliselt ka Kurtšaloi rajoonis. Seal viibivad ka kõik tšetšeenide liidrid - Aslan Mashadov, Hattab, Šamil Bassajev ja tema vend.

Grupeeringuid on ka rajoonikeskuse Urus-Martani piirkonnas. Neid juhib välikomandör Gelajev. Manilovi andmeil tegutseb mitu gruppi Vene-Gruusia piiri Tšetšeenia lõigu lähistel.

Kindral märkis, et küllalt palju tšetšeeni võitlejaid varjab end vabariigi tasandikualal ja eelmäestikus. Neid on ka Groznõis, kuhu nad liiguvad väikeste gruppidena.