Vene väed teatasid suurpealetungi alustamisest Kagu-Tšetšeenias

 (2)

Vene väed teatasid esmaspäeva őhtul suurpealetungi alustamisest Kagu-Tšetšeenias, Nožai-Jurti ja Vedeno rajooni mägialadel.

Operatsiooni juhatab föderaalvägede idagrupeeringu juhataja kindralmajor Aleksandr Popov.

Lahingupiirkonnas viibib ka Vene relvajőudude kindralstaabi ülem, kindralpolkovnik Anatoli Kvašnin, teatas Hankalas ajakirjanikele ühendatud väegrupeeringu pressikeskuse ülem polkovnik Gennadi Aljohhin.

Operatsiooni on kaasatud idagrupeeringu suured jőud - lennu- ja suurtükivägi ning siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi eriüksused.

Sőjaväelaste andmeil viibib neis rajoonides mitusada tšetšeeni vőitlejat, aga vőib-olla ka rohkem.

Pressikeskuse ülema sőnul hävitati Nožai-Jurti rajooni Sajasani asula lähistel 15 tšetšeenide relvagrupeeringute liiget. Langenute hulgas olevat üks Hattabi salga tuntud välikomandör. Aljohhin ei nimetanud veel komandöri nime, lubades teisipäeval näidata tema laipa ajakirjanikele.

Vene sőjaväelaste väitel tapeti selles rajoonis veel 50 tšetšeeni vőitlejat. Aljohhini sőnul avastati seal kolm suurt tšetšeenide gruppi, kes üritasid lahingupiirkonnast taanduda kuue veoautoga. Nende pihta andsid löögi suurtükid ja lennukid. Autod ja nendes sőitnud vőitlejad hävitati.

Aljohhin ütles, et selle operatsiooni käigus on Vedenost kümne kilomeetri kaugusel hävitatud ka suur laskemoonaladu.