Vene riigiduumale tehti ettepanek keelata kriminaalse subkultuuri propaganda

 (16)
Vene riigiduumale tehti ettepanek keelata kriminaalse subkultuuri propaganda
Foto: Maksim Blinov, Sputnik

Vene riigiduumale esitati seaduseelnõu, millega tahetakse keelata kriminaalse subkultuuri propaganda internetis ja massiteabevahendites.

„Massiteabevahendites, aga ka informatsioonilis-telekommunikatsioonilistes võrgustikes keelatakse kriminaalse subkultuuri propaganda, mis väljendub informatsiooni levitamises kuritegeliku maailma sotsiokultuuriliste väärtuste kohta, mis on suunatud kriminaalse käitumise ligitõmbavuse tekitamiseks,” öeldakse seaduseelnõus, mida tsiteerib TASS.

Vastavasisulised parandused tahetakse teha massiteabevahendite seaduses ning laste nende tervist ja arengut kahjustava informatsiooni eest kaitsmise seaduses.

Informatsiooni, informatsioonitehnoloogiate ja informatsiooni kaitse föderaalseadusesse tahetakse teha muudatused, mis annavad järelevalveorganile Roskomnadzorile õiguse blokeerida kohtuväliselt veebilehti, mille sisu loob arusaama kriminaalse eluviisi ligitõmbavusest.

Venemaal ei lubata seadusandlikul tasemel enesetapu, narkootikumide, ekstremismi kui negatiivsete ja ühiskondlikult ohtlike nähtuste propagandat. Samas puudub formaalselt kuni praeguse ajani kriminaalse subkultuuri propaganda keeld, kuigi kuritegeliku eluviisi populariseerimisel pole sugugi väiksem ohu tase ühiskonnale ning seesama kriminaalne subkultuur on otseselt seotud ekstremismi, räkiti ning teiste seaduslikkuse ja õiguskorra rikkumisetega,” märkis eelnõu autor, föderatsiooninõukogu liige Anton Beljakov.

Beljakovi sõnul funktsioneerib Venemaal aktiivselt mitteformaalne noorte kogukond, mille liikmed propageerivad alaealiste hulgas varga- ja vanglamõisteid, nõuavad varaste käitumiskoodeksi järgimist, koguvad raha niinimetatud ühiskassasse ning loovad paralleelseid võimustruktuure analoogselt täiskasvanute kuritegeliku maailmaga. Beljakov on veendunud, et selle ohtliku nähtuse edasine levimine tuleb ära hoida.