Vene kindrali väitel moodustavad tšetšeenide salkade tuumiku 800 meest

 (5)

Vene väejuhatuse hinnangul võitleb tšetšeenide grupeeringutes ühtekokku ligikaudu 3.000 meest, kuid nende tuumiku moodustavad 800 võitlejat, kes on koondunud välikomandöride Hattabi, Bassajevi ja president Aslan Mashadovi ümber.

Vene relvajõudude kindralstaabi ülema esimene asetäitja kindralpolkovnik Valeri Manilov ütles neljapäeval briifingul, et just see tuumik on tšetšeenide formeeringute peamine ja kõige ohtlikum osa.

Need salgad asuvad Nožai-Jurti ja Vedeno rajoonis ning Kurtšaloi rajooni kaguosas.

Manilov ütles, et Arguni mäekurus ning Urus-Martani lõunaosas ning Gruusia ja Dagestani piiril viibib ligikaudu 500 tšetšeei vőitlejat.

Veel umbes tuhat meest on rahulike elanike sildi all seadnud end sisse Tšetšeenia pőhjapiirkondades. Kindral märkis, et 300-500 vőitlejat viibib Groznõis, kus nad varjavad end keldrites ja allmaakommunikatsioonides.

Tšetšeenid teatasid kolmapäeval, et nende regulaarüksustes on 13.500 võitlejat. Agentuuri Kavkaz-tsentr edastatud info kohaselt tegutsevad lisaks neile kogu vabariigi territooriumil veel ka arvukad partisanisalgad, kelle liikmeskonda ei ole arvele vőetud.