Vene-EL viisavabadus tulekul

 (21)

Euroopa Komisjon esitas Euroopa Liidu Ülemkogule soovituse alustada menetlust, mis viiks kaugemas tulevikus viisavabaduse kehtestamiseni Venemaa ja EL-i vahel.

Euroopa Liidu täitevorgan tegi liikmesriikide juhtidele ettepaneku sõlmida Venemaaga kokkulepe EL-i ja Venemaa kodanikele lihtsustatud korras lühiajaliste viisade andmiseks, öeldakse Euroopa Komisjoni pressiteates.

“Euroopa Komisjon võttis täna vastu soovituse Ülemkogule sõlmida Vene Föderatsiooniga kokkulepe, mis sisaldaks vastastikusel alusel selgeid ja legaalselt siduvaid õigusi, mida on vaja, et tagada Venemaa ja EL-i kodanikele lihtsustatud viisade väljaandmise protseduur,” märgib Eurokomisjon.

Selline lepe kujutaks endast esimest sammu protsessis, mis võib pikemas perspektiivis viia Venemaa ja EL-i vahelise viisavabaduseni, nagu kuulutati 2003. aasta mais Peterburi tippkohtumisel, teatas Euroopa Komisjon.