Ukraina uues riigikaitsesektori arengukontseptsioonis lähtub oht selgelt Venemaalt

 (68)
Ukraina uues riigikaitsesektori arengukontseptsioonis lähtub oht selgelt Venemaalt
Foto: Stringer, Sputnik

Ukraina president Petro Porošenko kirjutas alla ukaasile, millega jõustas rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu 4. märtsi otsuse Ukraina julgeoleku- ja kaitsesektori arengukontseptsiooni kohta.

Dokumendi järgi jäävad keskmise pikkusega ajaperioodi jooksul kõige aktuaalsemateks Venemaa agressiivse tegevuse oht Ukraina majanduse kurnamiseks ning ühiskondlik-poliitilise stabiilsuse õõnestamiseks eesmärgiga hävitada Ukraina ja hõivata tema territoorium, sõjalise jõu kasutamise oht ja hübriidsõja tehnoloogiad ning Krimmi ajutine okupeerimine Venemaa poolt ja edasine tegevus olukorra destabiliseerimiseks Läänemere, Musta mere ja Kaspia mere regioonis, vahendab UNIAN.

Veel peetakse Ukraina jaoks ohtudeks Venemaa ja teiste riikide luure-, õõnestus- ja diversioonitegevust ning tegevust, mis on suunatud rahvustevahelise, religioonidevahelise ja sotsiaalse vaenu ja vihkamise, separatismi ja terrorismi õhutamisele, marionetlike quasi-riiklike moodustiste loomine ja igakülgne toetamine Donetski ja Luganski oblasti ajutiselt okupeeritud osades, Venemaa sõjaliste grupeeringute koondamine Ukraina piiri ja ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumide lähedale, sealhulgas taktikalise tuumarelva paigutamine Krimmi poolsaarele, äärmuslike kuritegelike relvastatud grupeeringute tegevus Ukraina territooriumil, mis on suunatud sisemise sotsiaal-poliitilise olukorra destabiliseerimisele Ukrainas, riigivõimuorganite ja kohalike omavalitsusorganite funktsioneerimise häirimisele ning tähtsate tööstus- ja infrastruktuuriobjektide blokeerimisele. Lisaks sellele peetakse julgeolekualaseks väljakutseks Ukraina territooriumi võimalikku kasutamist sõjategevuseks NATO ja Venemaa vahelise sõjalise konflikti tekkimise korral.