Ukraina ülemraada kiitis heaks põhiseaduseparandused, millega võetakse strateegiline kurss EL-i ja NATO liikmeks saamisele

 (59)
Ukraina ülemraada kiitis heaks põhiseaduseparandused, millega võetakse strateegiline kurss EL-i ja NATO liikmeks saamisele
Foto: VALENTÕN OGIRENKO, REUTERS

Ukraina ülemraada võttis vastu presidendiseaduse muudatuste tegemise kohta põhiseadusse, mis puudutavad riigi strateegilist kurssi Euroopa Liidu ja NATO täieõiguslikuks liikmeks saamisele.

UNIAN-i teatel hääletas selle otsuse poolt 334 parlamendiliiget kohal olnud 385-st.

Põhiseaduse preambulis sätestatakse seadusega, et ülemraada hoolitseb kodanike üksmeele tugevdamise eest Ukrainas ning kinnitab ukraina rahva Euroopa identiteeti ja riigi Euroopa ja euroatlandi kursi pöördumatust.

Paragrahv 85 näeb ette, et ülemraada volituste hulka kuulub sise- ja välispoliitika põhimõtete kindlaks määramine ning riigi Euroopa Liidu ja NATO täieõiguslikuks liikmeks saamise strateegilise kursi realiseerimine.

Paragrahvis 102 sätestatakse, et president on riigi Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamise strateegilise kursi realiseerimise garant.

Paragrahv 116 määrab kindlaks, et valitsus tagab riigi Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamise strateegilise kursi realiseerimise.

Põhiseaduse tekstist võeti välja XV peatüki punkt 14, milles on juttu sellest, et olemasolevate sõjaväebaaside kasutamine Ukraina territooriumil võõrriikide sõjaliste formeeringute ajutiseks kohalviibimiseks on võimalik renditingimustel ja korras, mis on kindlaks määratud Ukraina rahvusvaheliste kokkulepetega, mille on ratifitseerinud ülemraada.