Ukraina president pani Krimmi ja Donbassi sündmuste eest sanktsioonide alla ka kaks Eesti ajakirjanikku

 (195)
Ukraina president pani Krimmi ja Donbassi sündmuste eest sanktsioonide alla ka kaks Eesti ajakirjanikku
Petro PorošenkoFoto: Pool, REUTERS

Ukraina president Petro Porošenko kinnitas kolmapäeval otsuse sanktsioonide kehtestamise kohta isikute vastu, kes on vastutavad Krimmi annekteerimise ja agressiooni eest Donbassis. Nimekirja sattus ka kaks Eesti ajakirjanikku.

Porošenko kirjutas kolmapäeval alla ukaasile nr 549/2015 Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu 2. septembrist pärit otsuse „Personaalsete spetsiaalsete majanduslike ja muude piirangumeetmete (sanktsioonide) kehtestamine“ jõustamise kohta.

Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu otsuses öeldakse järgmist:

„Vastavalt Ukraina sanktsioonide seaduse paragrahv 5 kolmandale osale otsustas Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu:

1. Toetada ettepanekut kehtestada personaalsed spetsiaalsed majanduslikud ja muud piiravad meetmed, mille on esitanud Ukraina ministrite kabinet (Ukraina ministrite kabineti korraldus 2015. aasta 12. augustist nr 808-r) ja Ukraina julgeolekuteenistus.

2. Kehtestada tähtajaga üks aasta personaalsed spetsiaalsed majanduslikud ja muud piiravad meetmed (sanktsioonid)

1) füüsilistele isikutele vastavalt lisale 1;

2) juriidilistele isikutele vastavalt lisale 2.“

Lisast 1 leiab ka kahe Eesti venekeelse nädalalehe Den za Dnjom ajakirjaniku nimed. Tegemist on Marianna Tarassenko ja Andrei Babiniga.

Sanktsioonide kehtestamise alusena on nende puhul ära toodud järgmine tekst:

„Välisriigi, välisriigi juriidilise või füüsilise isiku ning teiste subjektide tegevus, mis kujutab endast reaalset ja/või potentsiaalset ohtu Ukraina rahvuslikele huvidele, rahvuslikule julgeolekule, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, aitab kaasa terroristlikule tegevusele ja/või rikub inimeste ja kodanike õigusi ja vabadusi ning ühiskonna ja riigi huve, viib territooriumide okupeerimise, varade eksproprieerimise või omandiõiguse piiramiseni, varaliste kaotuste tekitamiseni, püsiva majandusliku arengu ning Ukraina kodanike õiguste ja vabaduste täieliku realiseerimise takistamiseni.“

Sanktsioonide konkreetseks sisuks märgitakse aga:

„Viisa väljastamata jätmine või tühistamine välisriikide kodanikele, muude Ukraina territooriumile sissesõidukeeldude rakendamine.“

Ukraina presidendi kehtestatud sanktsioonide alla langes ka mitu Läti venekeelse ajakirjanduse esindajat, aga ka näiteks BBC Moskva toimetuse kaks töötajat.